Pierwsze cywilizacje


Ogólnie rzecz biorąc, kultura narodu to sposób życia, którym podążają. Wczesne istoty ludzkie tworzyły małe grupy, które rozwinęły prostą kulturę, która umożliwiła im przetrwanie. Gdy społeczeństwa ludzkie rosły i stawały się coraz bardziej złożone, powstała nowa forma ludzkiej egzystencji – zwana cywilizacją.

Cywilizacja to złożona kultura, w której niewielka liczba istot ludzkich ma wiele wspólnych elementów. Historycy zidentyfikowali podstawowe cechy cywilizacji. Sześć najważniejszych cech to miasta, rząd, religia, struktura społeczna, pismo i sztuka.

Powstanie miast


Miasta to jedna z głównych cech cywilizacji. Pierwsze cywilizacje rozwinęły się w dolinach rzecznych, gdzie ludzie mogli prowadzić rolnictwo na dużą skalę, potrzebne do wykarmienia dużych populacji. Chociaż praktyki rolnicze różniły się w zależności od cywilizacji, w każdej cywilizacji znaczna część populacji mieszkała w miastach. Wkrótce pojawiły się nowe wzorce życia.

Rozwój rządów


Rosnąca liczba ludzi, potrzeba utrzymania dostaw żywności i potrzeba budowy murów obronnych wkrótce doprowadziły do ​​rozwoju rządów. Rządy organizują i regulują ludzką działalność. Zapewniają również płynną interakcję między osobami i grupami. W pierwszych cywilizacjach rządy były kierowane przez władców – zwykle monarchów – którzy organizowali armie, aby chronić swoją ludność i tworzyli prawa regulujące życie poddanych.

Cywilizacje w Europie i Azji, 3500-1500 p.n.e.

Rola religii


Nowe cywilizacje miejskie charakteryzowały również ważne wydarzenia religijne. Wszyscy oni rozwinęli religie, aby wyjaśnić działanie sił natury i fakt ich własnego istnienia. Często wierzono, że bogowie i boginie mają kluczowe znaczenie dla sukcesu społeczności. Aby zdobyć ich przychylność, kapłani nadzorowali rytuały mające na celu ich zadowolenie. Dało to kapłanom szczególną władzę i uczyniło z nich bardzo ważnych ludzi. Władcy twierdzili również, że ich moc opiera się na boskiej aprobacie, a niektórzy władcy twierdzili, że są boscy.

Nowa struktura społeczna


Powstała również nowa struktura społeczna oparta na sile ekonomicznej. Władcy i wyższa klasa kapłanów, urzędników państwowych i wojowników zdominowali społeczeństwo. Po tej wyższej klasy znajdowała się duża grupa wolnych ludzi – rolników i rzemieślników. Na dole była klasa niewolników.

Obfite zapasy żywności stworzyły nowe możliwości, umożliwiając niektórym osobom pracę w zawodach innych niż rolnictwo. Zapotrzebowanie klasy wyższej na towary luksusowe zachęcało rzemieślników do tworzenia nowych produktów. Ponieważ ludność miejska eksportowała gotowe produkty do sąsiednich populacji w zamian za surowce, zorganizowany handel zaczął się rozwijać. Ponieważ handel umożliwiał wzajemne kontakty nowych cywilizacji, często prowadził do transferu nowych technologii z jednego regionu do drugiego.

Pierwsza brzytwa

Archeolodzy odkryli dowody na to, że prehistoryczni mężczyźni golili się już w 18000 roku p.n.e. Niektóre malowidła naskalne przedstawiają mężczyzn bez brody, a wczesne groby zawierają zaostrzone muszle, które były pierwszymi brzytwami. Później ludzie wykuwali brzytwy z brązu, a ostatecznie z żelaza.

W zasadzie jednak wczesne cywilizacje dolin rzecznych rozwijały się niezależnie. Każda z nich była oparta na wydarzeniach związanych z rolniczą rewolucją neolitu i miastami, które ta rewolucja pomogła wytworzyć.

Używanie pisma


Pismo było ważną cechą życia tych nowych cywilizacji. Przede wszystkim władcy, księża, kupcy i rzemieślnicy używali pisma do prowadzenia dokładnych zapisów. Oczywiście nie wszystkie cywilizacje polegały na pisaniu, aby prowadzić ewidencję. Na przykład Inkowie w Peru polegali na dobrze wyszkolonych ekspertach od pamięci, którzy śledzili ważne państwowe sprawy. Ostatecznie wszystkie pierwsze cywilizacje używały pisma jako środka twórczej ekspresji, a także do prowadzenia dokumentacji. To dało pierwsze na świecie dzieła literackie.

Działalność artystyczna

Inną cechą nowych cywilizacji była duża aktywność artystyczna. Świątynie i piramidy budowano jako miejsca kultu, składania ofiar lub pochówku królów i innych ważnych osób. Malarstwo i rzeźba zostały opracowane, aby przedstawiać bogów i boginie lub siły przyrody.

Podziel się z kolegami

Dodaj komentarz