Arystoteles (384-322 p.n.e.) – grecki filozof

Arystoteles to jedna z najwybitniejszych postaci w historii myśli zachodniej. Jeśli chodzi o zakres i głębię jego myśli, a także jakość i charakter jego analizy, jego wkład w różnorodne dziedziny...

Filozofia Platona (429-347 p.n.e.)

Platon urodził się w Atenach w Grecji około 429 roku p.n.e., rodzice go byli członkami greckiej arystokracji. Platon ze względu na swoją klasę społeczną uczył się u wielu wybitnych pedagogów....

Twardy determinizm

Twardy determinizm jest teorią filozoficzną która twierdzi, że skoro każde zdarzenie ma przyczynę, wszelkie ludzkie działanie są z góry określone i dlatego nie istnieją wybory dokonywanego przez swobodną wolę. Chociaż...

Tomasz z Akwinu (1225-1274)

Tomasz z Akwinu urodził się około 1225 r. w Lombardii we Włoszech, w rodzinie hrabiny Teano. Gdy miał zaledwie pięć lat, Akwinata został wysłany do klasztoru Montecassino na studia u...

Statek Tezeusza

Kiedy statek nie jest już tym samym statkiem? Aby zrozumieć klasyczny paradoks statku Tezeusza, należy najpierw zrozumieć, czym jest paradoks. Definicje filozoficzne PARADOX: W filozofii paradoks to stwierdzenie, które zaczyna...

Sokrates (469-399 p.n.e.)

Sokrates urodził się w Atenach w Grecji około 469 roku p.n.e. i zmarł w 399 p.n.e. Podczas gdy filozofowie przedsokratejscy badali świat przyrody, Sokrates robił nacisk na ludzkie doświadczenie. Skupił...

Hedonizm

Termin hedonizm w rzeczywistości odnosi się do kilku teorii, które choć różnią się od siebie, wszystkie mają to samo podstawowe pojęcie: przyjemność i ból są jedynymi ważnymi elementami konkretnych zjawisk...

Francis Bacon – biografia, poglądy (1561-1626)

Franciszek Bacon (Francis Bacon) jest jednym z najważniejszych filozofów, którzy wyszli z epoki renesansu ze względu na jego ogromny wkład w rozwój filozofii naturalnej i metodologii naukowej. Bacon urodził się...

Filozofia przedsokratejska. Geneza filozofii zachodniej

Korzenie filozofii zachodniej można znaleźć w pracach filozofów greckich z V i VI wieku. Filozofowie ci, określani później jako przedsokratycy, zaczęli badać otaczający ich świat. Zamiast przypisywać otoczenie greckim bogom,...