Legalizm – co to jest. Historia

Legalizm w języku chińskim nazywa się fajia (fa-chia), co oznacza „szkołę prawa”. Nie jest to ściśle filozofia, ale zbiór amoralnych i cynicznych reguł mających na celu całkowitą kontrolę i utrzymywanie...

Królestwo Boże – co to jest

Królestwo Boże jest centralnym elementem przesłania Jezusa (Chrystusa) z Nazaretu. Idea, że ​​Bóg jest królem świata, jest koncepcją, którą każdy starożytny naród wykorzystywał do swoich celów propagandowych, a naród żydowski...

Sto szkół myśli chińskiej

Późna wiosna i jesień (722-481 p.n.e.) oraz era Walczących Państw (481-222 p.n.e.) w Chinach naznaczone były chaosem politycznym oraz zmianami społecznymi i gospodarczymi. Dynastia Zhou (Chou) była bezsilna i zepchnięta...

Filozofia hinduska

Hinduizm składa się z obszernego zbioru myśli i filozofii ułożonych w ramach wielu różnych szkół i tendencji, rozwijanych na przestrzeni wieków, gdy uczeni powracali do istniejącej literatury lub komentowali ją....

Arystoteles (384-322 p.n.e.) – grecki filozof

Arystoteles to jedna z najwybitniejszych postaci w historii myśli zachodniej. Jeśli chodzi o zakres i głębię jego myśli, a także jakość i charakter jego analizy, jego wkład w różnorodne dziedziny...

Filozofia Platona (429-347 p.n.e.)

Platon urodził się w Atenach w Grecji około 429 roku p.n.e., rodzice go byli członkami greckiej arystokracji. Platon ze względu na swoją klasę społeczną uczył się u wielu wybitnych pedagogów....

Twardy determinizm

Twardy determinizm jest teorią filozoficzną która twierdzi, że skoro każde zdarzenie ma przyczynę, wszelkie ludzkie działanie są z góry określone i dlatego nie istnieją wybory dokonywanego przez swobodną wolę. Chociaż...

Tomasz z Akwinu (1225-1274)

Tomasz z Akwinu urodził się około 1225 r. w Lombardii we Włoszech, w rodzinie hrabiny Teano. Gdy miał zaledwie pięć lat, Akwinata został wysłany do klasztoru Montecassino na studia u...

Statek Tezeusza

Kiedy statek nie jest już tym samym statkiem? Aby zrozumieć klasyczny paradoks statku Tezeusza, należy najpierw zrozumieć, czym jest paradoks. Definicje filozoficzne PARADOX: W filozofii paradoks to stwierdzenie, które zaczyna...

Sokrates (469-399 p.n.e.)

Sokrates urodził się w Atenach w Grecji około 469 roku p.n.e. i zmarł w 399 p.n.e. Podczas gdy filozofowie przedsokratejscy badali świat przyrody, Sokrates robił nacisk na ludzkie doświadczenie. Skupił...