Liberum Veto

Prawodawstwo w XVII wiecznej Polsce było oparte na kilku prostych i przejrzystych zasadach. Jedną z nich było słynne liberum veto, które wypowiedziane automatycznie przerywało posiedzenia ówczesnego sejmu. 9 marca 1652...

Pokój Brzeski

3 marca 1918 roku w Brześciu nad Bugiem państwa centralne podpisały tak zwany pokój brzeski. Do traktatu pokojowego przystąpiły Niemcy ,Austro-Węgry ze swoimi sojusznikami Turcją i Bułgarią oraz Rosja bolszewicka....

Monte Cassino – krótko

W 1944 roku, pod koniec Drugiej Wojny Światowej miała miejsce seria bitew pod włoskim klasztorem Monte Cassino. Bitwy te, szczególnie druga rozpoczęta 15 lutego, miały kluczowe znaczenie dla dalszych losów...

Bitwa pod Iławą

W 1807 roku miała w Europie miejsce szeroko zakrojona kampania anty napoleońska. Powstała tak zwana IV Koalicja Antyfrancuska, która stoczyła z Napoleonem jedną z największych bitew tamtej kampanii- bitwę pod...

Towarzystwo Sportowe „Sokół”

7 lutego 1867 roku powstało we Lwowie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, najstarsze polskie towarzystwo sportowe. Pierwsze gniazdo towarzystwa zostało założone na wzór towarzystwa czeskiego „Sokół”, a pierwszymi działaczami byli Klemens Żukotyński...

Mieczysław Ledóchowski

3 lutego 1874 roku polski kardynał Mieczysław Ledóchowski został na mocy decyzji władz pruskich aresztowany i osadzony w więzieniu w Ostrowie Wielkopolskim. Mieczysław Halka-Ledóchowski, bo tak brzmi jego pełne nazwisko...

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Historia budowy

Pałac Kultury i Nauki to najwyższy budynek w naszym kraju. Budowla określana mianem „daru narodu radzieckiego dla narodu polskiego” została 2 lutego 2007 roku wpisana do rejestru zabytków. Pomysłodawcą budowy...

Aleksander Małachowski

26 stycznia 2004 roku umarł jeden z bardziej rozpoznawalnych polityków w naszym kraju, Aleksander Małachowski. Urodził się 23 listopada 1924 roku we Lwowie. Podczas okresu okupacji był kurierem i łącznikiem...

Jan Krzysztof Bielecki

12 stycznia 1991 roku premierem kraju został Jan Krzysztof Bielecki. Jest to dobra okazja by przybliżyć sylwetkę tego polityka. Urodził się 3 maja 1951 roku w Bydgoszczy, jednak szkołę średnią...

PZPR – krótko

Od 15 grudnia 1948 trwał w Polsce proces tworzenia się Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, partii stawiającej sobie za cel realizację programów marksizmu i leninizmu. PZPR powstało z połączenia Polskiej Patrii...