Ala ma kota. O co chodzi?

"Ala ma kota". To pierwsza linijka znanego polskiego elementarza autorstwa Mariana Falskiego, który po raz pierwszy ukazał się w 1910 roku, a od tego czasu był okresowo odnawiany i aktualizowany,...

Powojenna odbudowa Polski

W wyniku 2 wojny Polska stała się najbardziej zniszczonym państwem globu. W jej efekcie zginęło 20% przedwojennej populacji, a w gruzach znalazło się 65% fabryk, 30% torów kolejowych i 65%...

Jan Olszewski na czele rządu

Rok 1991 był rokiem Jana Olszewskiego. Skutki jego rządów i dalsze losy samego Olszewskiego. Po wielkich trudach 23 grudnia 1991 roku sejm powołał gabinet Jana Olszewskiego. Był to polityk wywodzący...

Wybory po rozwiązaniu parlamentu 1993 rok

Przebieg i wyniki wyborów z 1993 roku, a także ich skutki dla Polski. Wybory zostały przeprowadzone 19 września 1993 roku, a ich wyniki były zaskoczeniem dla wszystkich polityków. Zwłaszcza dla...

Rząd Hanny Suchockiej

Opis rządów Hanny Suchockiej, jej reformy i kolejne losy. W dniu 11 lipca 1992 roku utworzyła nowy rząd była działaczka Stronnictwa Demokratycznego Hanna Suchocka z Unii Demokratycznej. Weszła ona w...

Bitwa pod Kircholmem 1605

Bitwa pod Kircholmem miała miejsce 27 września 1605 r. w czasie polsko-szwedzkiej wojny o Inflanty. W starciu tym armia polska dowodzona przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza doszczętnie rozbiła armię szwedzką...

Represje i aresztowanie kardynała Wyszyńskiego

Liczne konflikty Kościoła z państwem przyczyniły się do aresztowań biskupów, w tym kardynała Wyszyńskiego. W różny sposób starano się skompromitować kościół. Fabrykowano oskarżenia księży, likwidacja domów zakonnych, usunięcie sióstr zakonnych...

Powstanie KOR (Komitetu Obrony Robotników)

Pogorszenie sytuacji Polski, powołanie Komitetu Obrony Robotników i jego wpływ na losy Polski. Od 1975 roku sytuacja gospodarcza Polski pogarszała się i zaczynało to być widoczne. Rynek stawał się mniej...

Pogrom kielecki – krótko

Pogrom kielecki i jego przyczyny oraz skutki. Po zakończeniu wojny do kraju powróciło około sto dwadzieścia tysięcy żydów ze ZSRR. Razem z tymi, którzy wrócili z innych jeszcze krajów było...

Pierwsze lata rządów Edwarda Gierka

Wstąpienie Edward Gierka na funkcję I Sekretarza PZPR za ogólną aprobatą klasy robotniczej. Po zaakceptowaniu w Moskwie kandydatury E. Gierka na I sekretarza wybrany został człowiek budzący duże nadzieje na...