Rozwój naukowy i technologiczny we wczesnej epoce nowożytnej

W latach wczesnego okresu nowożytnego zakres i kierunek historycznych zmian na całym świecie uległy fundamentalnym przeobrażeniom. Historia globalna narodziła się, gdy zachodnioeuropejskie imperia, walczące o dominację w Europie, ruszyły po...

Rozwój naukowy i technologiczny w Średniowieczu

Między VII a połową XV wieku chrześcijańscy i muzułmańscy uczeni z Europy i Bliskiego Wschodu zachowali i studiowali wiedzę naukową i technologiczną, którą odziedziczyli po starożytnych cywilizacjach greckich, rzymskich i...

Grecka sztuka i architektura klasyczna

Grecki okres klasyczny rozpoczął się wojną. W 499 roku p.n.e. miasta jońskie na wybrzeżu Azji Mniejszej zbuntowały się przeciwko Persom. W odwecie Persowie pod dowództwem Dariusza I zmiażdżyli powstałe miasta...

Kultura i religia średniowiecznych Chin

Wielowiekowe tradycje kultury chińskiej w burzliwej epoce średniowiecza nie tylko nie zostały przerwane, ale wręcz przeciwnie, zostały wzbogacone. Buddyzm, który przybył do Chin z Indii w I wieku p.n.e., miał...

Kultura późnego średniowiecza

Kultura późnego średniowiecza charakteryzuje się upadkiem autorytetu Kościoła katolickiego, umacnianiem się miast, rozwojem uniwersytetów i pojawieniem się świeckich gatunków sztuki. Rozwój kulturowy regionu Europy Zachodniej w tym czasie charakteryzuje się...

Kultura islamu w średniowieczu

W średniowieczu kultura islamu była dość złożonym zjawiskiem. Dzięki tłumaczeniom i komentarzom wiele dzieł starożytnych naukowców i filozofów przetrwało do naszych czasów, a praca muzułmańskich myślicieli, wynalazców, naukowców wniosła wielki...

Kultura starożytnej Grecji

Kultura starożytnej Grecji istnieje od XXVIII wieku p.n.e. i do połowy II wieku p.n.e.. Ta epoka nazywa się antyczną - aby odróżnić je od innych starożytnych kultur. Kultura starożytnej Grecji...

Kultura i religia starożytnych Indii

Najwcześniejsza cywilizacja indyjska, została stworzona przez starożytną lokalną ludność północnych Indii w trzecim tysiącleciu p.n.e. Jej ośrodki miejskie, Harappa i Mohendżo-Daro, utrzymywały więzi z Mezopotamią i Azją Środkową. Mieszkańcy miast...

Kultura i religia starożytnych Chin

Kultura chińska osiągnęła szczególny rozkwit od czasu transformacji Chin pod koniec III wieku. p.n.e. w jedno potężne imperium, najpierw z dynastii Qin, a później - z dynastii Han. W Chinach...

Kultura starożytnych państw Azji Mniejszej

W Azji Mniejszej obszar przyrodniczo-historyczny między Tygrysem a Eufratem, który starożytni Grecy nazywali Mezopotamią, był idealny dla rolnictwa. To właśnie w Mezopotamii pojawiła się cywilizacja rolnicza charakterystyczna dla starożytnego wschodu...