Nestorius i Kościół nestoriański (zm. 451 n.e.)

Nestorius był biskupem związany z Kościołem Asyryjskim, założonym na terenie perskiego imperium Sassanidów. Nestorius został nazwany heretykiem, ale najprawdopodobniej jego teologiczni rywale źle go zrozumieli; ponadto, czasem uważa się go...

Cywilizacja Hellenistyczna

Cywilizacja Hellenistyczna powstała w wyniku wspólnego zaangażowania Macedończyków, Greków i Ludów Wschodu. Okrutna i długa wojna peloponeska osłabiła jedność polityczną Grecji. Zwycięska Sparta nie zdołała narzucić swojej hegemonii politycznej pozostałym...

Starożytny Egipt – notatka

Okres predynastyczny i protodynastyczny (ok. 5500–ok. 3000 p.n.e.) Okres wczesnodynastyczny lub tynicki (ok. 3000–ok. 2657 p.n.e.) Stare Państwo (ok. 2657–ok. 2166 p.n.e.) Pierwszy Okres Przejściowy (2166 – 2020 p.n.e.) Średnie...

Powstanie cywilizacji

Cywilizacja to zaawansowana forma organizacji społecznej, charakteryzująca się specyficznymi cechami, takimi jak: złożona struktura społeczna, oparta na specjalizacji ról i zawodów rozwinięte formy władzy politycznej i prawa rozwinięta technologia, w...

Podbój Anglii przez Sasów

Najazdy germańskie na Wyspę Brytyjską, zamieszkałą dotychczas przez Celtów, rozpoczęły się w IV wieku. Tłumy Sasów przedostały się tam w 365 roku i zostały wyparte dopiero po trzech latach przez...

Bóg Thot (starożytny Egipt)

Kult boga Thota powstał w mieście Hermopolis (Egip. - Khmun). Starożytni Egipcjanie wymawiali imię tego bóstwa najprawdopodobniej jako „Dzhehuti” lub „Tehuti”. „Thot” jest jego grecką formą. Istnieją już wzmianki o...

Bóg Set (starożytny Egipt)

Set jest jednym z najstarszych bogów w Egipcie. Przedstawiany jest jako mężczyzna z głową tajemniczego zwierzęcia. Ta „bestia Seta” ma zwężony pysk, stojące, ale skrócone, jakby „przycięte” uszy. Niektórzy uczeni...

Bóg Ra

Ra („Słońce”) jest najwyższym bogiem starożytnych Egipcjan. W religii egipskiej Ra uosabiał kosmiczną i życiodajną moc światła dziennego. Centrum kultu Ra było miasto Heliopolis, położone w północnym (Dolnym) Egipcie. Ra...

Bóg Ptah (starożytny Egipt)

Starożytny egipski bóg Ptah był pierwotnie głównym bogiem Memfis. Miasto to, według legendy, zostało założone i uczynione stolicą przez zjednoczyciela Egiptu, założyciela pierwszej dynastii faraonów – Menesa. Memfis to greckie...

Bóg Ozyrys (starożytny Egipt)

Ozyrys jest jednym z najbardziej czczonych egipskich bogów. Władca Umarłych, Ozyrys jednocześnie ucieleśniał ideę odrodzenia i życia wiecznego - to właśnie wyjaśnia jego popularność. Mity o Ozyrysie przekazuje Plutarch w...