Konfucjanizm jako ideologia państwowa

Konfucjanizm, pierwotnie filozofia wschodnioazjatycka oparta na naukach Konfucjusza, wywarł silny wpływ na struktury i politykę rządów na całym świecie, szczególnie w Chinach, Korei, Japonii, Singapurze, Tajwanie i Wietnamie. Konfucjusz, słynny...

Konfucjusz (551-479 p.n.e.) – chiński filozof

Konfucjusz to zlatynizowana forma nazwy Kong Fuzi, co w języku chińskim oznacza Master Kong. Pochodził z pomniejszej rodziny szlacheckiej ze stanu Lu w nowoczesnej prowincji Shandong (Szantung), którą założył Książę...

Kodeks Justyniana

Jednym z najtrwalszych osiągnięć cesarza bizantyjskiego Justyniana I (527-565 n.e.) była jego wszechstronna kompilacja i organizacja prawa rzymskiego. Cesarz uważał, że prawo jest równie istotne dla bezpieczeństwa imperium, jak siła...

Klejstenes (ok. 565-ok. 500 p.n.e.)

Klejstenes był ateńskim szlachcicem, któremu często przypisuje się powstanie pierwszej demokratycznej struktury politycznej w swoim rodzinnym państwie-mieście. Pod koniec VI wieku p.n.e. wprowadził różne reformy, które zmieniły politykę, a także...

Chrześcijański dualizm (gnostycyzm)

Gnostycyzm jest pół religią i pół filozofią, zbyt skomplikowany, by być masowym, ale wystarczająco tajemniczy, by wzbudzić zainteresowanie. Gnostycyzm powstał mniej więcej w tym samym czasie i miejscu co chrześcijaństwo....

Jan Chryzostom (ok. 347-407 n.e.) przywódca kościoła i teolog

Jan Chryzostom był biskupem Konstantynopola i być może największym kaznodzieją we wczesnym Kościele, dzięki czemu zyskał tytuł chryzostomosa (greckie: „złotowłosy”). Jan urodził się w chrześcijańskiej rodzinie z wykształconej klasy wyższej...

Starożytny (Dawny) Joseon

Królestwa starożytnego Joseon rozwinęły się w Korei od epoki brązu, kiedy grupy plemienne zaczęły dominować na ziemiach między rzeką Liao w południowej Mandżurii a rzeką Taedong w Korei Północnej. Legendarnym...

Chang’an (obecnie Xi’an)

Chang’an, dosłownie „wieczny pokój”, było największym miastem na świecie w tamtych czasach, w VIII wieku n.e. liczyło ponad milion mieszkańców. W rzeczywistości nazwa Chang’an odnosi się do dwóch miast. Pierwsza...

System kastowy w Indiach. Warny i kasty

Warna to jedna z czterech głównych warstw społecznych w starożytnych Indiach (i we współczesnych Indiach też). Kasta - to słowo pochodzi a angielskiego, w Indiach używany jest termin dźati. „Kasta”...