Hellenizacja

Hellenizacja była rozprzestrzenianiem się kultury greckiej i asymilacją z kulturą grecką ludów niegreckich. Była to godna uwagi cecha starożytnej cywilizacji greckiej, podejście do innych kultur, które było nie tylko inwazyjne...

Medycyna Starożytnej Grecji i Rzymu. Hipokrates, Galen

Hipokrates (460-377 p.n.e.) nazywa się ojcem greckiej medycyny. Młody Hipokrates obserwował swojego ojca lekarza i jego rówieśników praktykujących sztukę uzdrawiania. Podróżował po całej Grecji i prawdopodobnie do Libii i Egiptu....

Sharpeville symbolem apartheidu

RPA i losy osiedla murzyńskiego o nazwie Sharpeville. Kolejne losy kraju, partii ANC i Mandeli. Sharpeville miało być symbolem wzorowego osiedla murzyńskiego w RPA, a w 1960 roku stało się...

Algieria 1980-90 . Wojna domowa w Algierii

Losy Algierii, samego kraju i rządów w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Na przełomie lat 80. i 90. dwudziestego wieku sytuacja w Algierii się zaogniła. Pierwszym przejawem kryzysu było...

Rewolucja na Kubie – krótko

Rządy Batisty, który nastawiał się na zysk własny i wyprzedał kraj Amerykanom, a rządy Castro prospołeczne. 1 stycznia 1959 roku Hawanę zajęli fidelstas. Fulgencio Batista uciekł dzień wcześniej, zabierając ze...

Zmierzch Perona w Argentynie

Losy Perona w Argentynie przed ślubem z Evą, jej wpływ na jego życie i politykę oraz popularność w kraju, a także jego upadek po śmierci Evity. Dyktator Juan Peron był...

Afganistan za czasów Talibów

Przejęcie władzy w Afganistanie przez Talibów i związane z tym dalsze losy kraju i jego obywateli. Samo słowo talib oznacza studenta szkół koranicznych w Pakistanie. U podwalin ruchu Talibów leżały...

Oratorstwo i retoryka grecka

Oratorstwo i retoryka były kluczowymi składnikami kultury greckiej. Świat hellenistyczny był przede wszystkim kulturą ustną – jak większość świata przed wynalezieniem prasy drukarskiej – z publicznymi wykładami i przedstawieniami będącymi...

Hagia Sophia – krótka historia

Kościół katedralny w Konstantynopolu, zbudowany na gruzach wcześniejszego kościoła, pochodzi z IV wieku n.e. Hagia sophia po grecku oznacza „świętą mądrość” i odnosi się do świętej mądrości Bożej, koncepcji teologicznej...

Hegemonia Francji w Europie na początku XIX w.

Jeszcze w okresie konsulatu armia francuska pokonała w 1800 r. Austrię, co zaowocowało zawarciem w następnym roku pokoju. Na jego mocy Habsburgowie zrzekli się Belgii i terenów położonych na lewym...