Japonia w okresie Edo 1603-1868r.

Pod koniec XV wieku w Japonii panował chaos. Scentralizowana władza szogunatu upadła. Daimyo, głowy rodzin szlacheckich, kontrolowali własne ziemie i prowadzili wojny z sąsiadami. Wkrótce jednak dramatyczny zwrot zjednoczyłby Japonię....

Zmiany w produkcji żywności w Średniowieczu

W przeciwieństwie do znaczących postępów w produkcji żywności w poprzedniej epoce, w Średniowiecznej Europie, Azji i Afryce od 600 do 1450 roku nie nastąpił żaden rewolucyjny postęp w technologii rolniczej....

Kodeks Justyniana

Jednym z najtrwalszych osiągnięć cesarza bizantyjskiego Justyniana I (527-565 n.e.) była jego wszechstronna kompilacja i organizacja prawa rzymskiego. Cesarz uważał, że prawo jest równie istotne dla bezpieczeństwa imperium, jak siła...

Klejstenes (ok. 565-ok. 500 p.n.e.)

Klejstenes był ateńskim szlachcicem, któremu często przypisuje się powstanie pierwszej demokratycznej struktury politycznej w swoim rodzinnym państwie-mieście. Pod koniec VI wieku p.n.e. wprowadził różne reformy, które zmieniły politykę, a także...

Przyczyny i początek rewolucji francuskiej

Rok 1789 był świadkiem dwóch dalekosiężnych wydarzeń: początku nowych Zjednoczonych Stanów Ameryki i początku Rewolucji Francuskiej. W porównaniu z rewolucją amerykańską rewolucja francuska była bardziej złożona, gwałtowna i znacznie bardziej...

Rewolucja przemysłowa epoki Oświecenia

Rewolucja przemysłowa rozpoczęła się w Wielkiej Brytanii w latach osiemdziesiątych XVIII wieku i zajęła kilka dziesięcioleci, zanim rozprzestrzeniła się na inne kraje zachodnie. Początek rewolucji spowodowało kilka czynników. Po pierwsze,...