Pierwsza Wojna Światowa

W 1914 roku monarchie, które rządziły Europą od zakończenia wojen napoleońskich sto lat wcześniej, nie mieli wielkich zagrożeń. Jednak ukryte napięcia nadal rosły, ostatecznie wybuchając w wojnę o niespotykanej skali...

Druga wojna światowa

Dojście do władzy Adolfa Hitlera w Niemczech poważnie zdestabilizowało Europę i po serii fałszywych alarmów we wrześniu 1939 roku wybuchła wojna. Konflikt stał się globalny, ZSRR i USA dołączyły do...

Ameryka po drugiej wojnie światowej

W drugiej połowie XX wieku obie Ameryki były naznaczone skrajnym bogactwem i biedą. Stany Zjednoczone były najbogatszym i najpotężniejszym krajem na Ziemi, ale walczyły też z podziałami społecznymi i uprzedzeniami,...

Europa po drugiej wojnie światowej

Przez większą część XX wieku po drugiej wojnie światowej Europa została podzielona na dwie części: demokratyczny, kapitalistyczny Zachód i komunistyczny blok wschodni. Ten nowy porządek raczej stłumił niż rozwiązał problemy...

Afryka postkolonialna

Koniec panowania Europy w Afryce postawił ponad 50 niezależnych krajów przed niezliczonymi wyzwaniami, często zaostrzonymi przez lata kolonializmu lub stworzonymi przez dziedzictwo granic narzuconych przez mocarstwa kolonialne. Nadejście zimnej wojny...

Dekolonizacja

Pod koniec II wojny światowej mocarstwa europejskie, w szczególności brytyjskie, francuskie, portugalskie i holenderskie, nadal kontrolowały duże imperia kolonialne i przeważnie nie było harmonogramu przyznania koloniom niepodległości. Jednak w ciągu...

Globalizacja i Antyglobalizacja w XX wieku

Rosnące wzajemne powiązania światowej gospodarki, z międzynarodowymi firmami działającymi w wielu różnych jurysdykcjach, zostało nazwane „globalizacją”. Globalna konsumpcja jednolitych produktów doprowadziła do obaw o erozję różnych kultur i obaw, że...

Hiszpańska wojna domowa 1936-1939

W lutym 1936 roku nowo wybrany lewicowy rząd Frontu Ludowego w Hiszpanii przyrzekł stać na straży wolności, dobrobytu i sprawiedliwości, ale wielu obawiało się, że ich polityka jest zbyt postępowa....

Zbrodnia Katyńska

Co rozumie się pod pojęciem „zbrodnia katyńska”? Termin jest zbiorowy. Mowa o egzekucji około dwudziestu dwóch tysięcy Polaków, którzy wcześniej przebywali w różnych więzieniach i obozach NKWD ZSRR. Tragedia wydarzyła...

Pojawienie się broni nuklearnej

Naukowcy odkryli niesamowitą moc rozszczepienia jądrowego tuż przed II Wojną Światową, a walczące kraje ścigały się, aby opracować pierwszą bombę atomową. Świat uświadomił sobie naukowe zwycięstwo Ameryki, kiedy ta zrzuciła...