Dojście do władzy i rządy Hitlera w 1930.

Adolf Hitler zdobył władzę w 1933 roku, decyzją prezydenta Paula Hindenburga został mianowany na kanclerza. Mimo że niemiecka Narodowo Socjalistyczna Partia Robotnicza, której przewodniczył Hitler, nie uzyskała większości w Sejmie...

Bitwa nad Marną (1914)

Niemiecki plan Schlieffena (strategia wojny na dwa fronty z Rosją i Francją) przewidywał rozpoczęcie działań wojennych od szybkiego rzutu przez Belgię do Paryża, szybkie jego otoczenie od zachodu, zdobycie miasta,...

Ład jałtańsko-poczdamski

Ewolucja stosunków międzynarodowych po zakończeniu II wojny światowej odbywała się w ramach dwóch porządków międzynarodowych – najpierw dwubiegunowego (1945-1991), następnie jednobiegunowego, który zaczął się kształtować po rozpadzie ZSRR. Pierwszy znany...

Sharpeville symbolem apartheidu

RPA i losy osiedla murzyńskiego o nazwie Sharpeville. Kolejne losy kraju, partii ANC i Mandeli. Sharpeville miało być symbolem wzorowego osiedla murzyńskiego w RPA, a w 1960 roku stało się...

Algieria 1980-90 . Wojna domowa w Algierii

Losy Algierii, samego kraju i rządów w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Na przełomie lat 80. i 90. dwudziestego wieku sytuacja w Algierii się zaogniła. Pierwszym przejawem kryzysu było...

Rewolucja na Kubie – krótko

Rządy Batisty, który nastawiał się na zysk własny i wyprzedał kraj Amerykanom, a rządy Castro prospołeczne. 1 stycznia 1959 roku Hawanę zajęli fidelstas. Fulgencio Batista uciekł dzień wcześniej, zabierając ze...

Zmierzch Perona w Argentynie

Losy Perona w Argentynie przed ślubem z Evą, jej wpływ na jego życie i politykę oraz popularność w kraju, a także jego upadek po śmierci Evity. Dyktator Juan Peron był...

Bitwa o Guadalcanal – krótko

Przyczyny, przebieg i zakończenie bitwy o Guadalcanal, a także skutki dla dalszych losów tego regionu. 7 sierpnia 1942 roku rozpoczęła się aliancka ofensywa, w której brało udział szesnaście tysięcy żołnierzy...

Afganistan za czasów Talibów

Przejęcie władzy w Afganistanie przez Talibów i związane z tym dalsze losy kraju i jego obywateli. Samo słowo talib oznacza studenta szkół koranicznych w Pakistanie. U podwalin ruchu Talibów leżały...

Malezja – demokracja konsocjonalna

Nowe metody uzdrawiania gospodarczego kraju przez demokrację konsocjonalną. Tolerancja Malezji wkraczała w nowy wiek kierowane przez premiera Mahathira bin Mohammada, który jest w tym regionie postacią kontrowersyjną. Rządził on od...