Starożytny Egipt – notatka szczegółowa

Egipt (według Herodota „dar Nilu”) położony jest w żyznej dolinie Nilu, o długości około 1000 km i szerokości 10-20 km („ziemia czarna”), otoczona pustynią („ziemia czerwona”) od zachodu i wschodu....

Greccy historycy. Herodot, Tukidydes i Ksenofont

Odyseja i Iliada, eposy homeryckie, które jeszcze w VIII wieku p.n.e. znajdowały się w fazie tworzenia, przedstawiały fundamentalne mity wczesnej cywilizacji greckiej. Były to historie wojny trojańskiej — pouczające, dydaktyczne...

Hellenizacja

Hellenizacja była rozprzestrzenianiem się kultury greckiej i asymilacją z kulturą grecką ludów niegreckich. Była to godna uwagi cecha starożytnej cywilizacji greckiej, podejście do innych kultur, które było nie tylko inwazyjne...

Sztuka hellenistyczna

Okres hellenistyczny sztuki greckiej trwał od IV wieku p.n.e. mniej więcej do czasów Jezusa (Chrystusa) z Nazaretu, czyli okresu ponad 300 lat. W przeciwieństwie do wcześniejszej sztuki greckiej, która składała...

Helena Trojańska

Według Iliady uprowadzenie Heleny, żony króla Sparty, wywołało 10-letnią wojnę trojańską. Uważa się, że Helena urodziła się około 1225 r. p.n.e. Według Homera, który jest uważany za autora zarówno Iliady,...

Sto szkół myśli chińskiej

Późna wiosna i jesień (722-481 p.n.e.) oraz era Walczących Państw (481-222 p.n.e.) w Chinach naznaczone były chaosem politycznym oraz zmianami społecznymi i gospodarczymi. Dynastia Zhou (Chou) była bezsilna i zepchnięta...

Indoeuropejczycy

Indoeuropejczycy są przedstawicielami rodziny językowej, która jest obecnie szeroko rozpowszechniona na całym świecie, z główną koncentracją w Europie, na Bliskim Wschodzie i północnej Azji. Sir William Jones, który podkreślał podobieństwo...

Kult cesarski w starożytnym Rzymie

Od momentu założenia przez Cezara Augusta w 27 r. p.n.e. w Cesarstwa Rzymskiego panowała tam tendencja do traktowania cesarza jako istoty boskiej. Zjawisko to nie było ani całkowicie narzucone przez...