Starożytny Egipt – notatka

Okres predynastyczny i protodynastyczny (ok. 5500–ok. 3000 p.n.e.) Okres wczesnodynastyczny lub tynicki (ok. 3000–ok. 2657 p.n.e.) Stare Państwo (ok. 2657–ok. 2166 p.n.e.) Pierwszy Okres Przejściowy (2166 – 2020 p.n.e.) Średnie...

Powstanie cywilizacji

Cywilizacja to zaawansowana forma organizacji społecznej, charakteryzująca się specyficznymi cechami, takimi jak: złożona struktura społeczna, oparta na specjalizacji ról i zawodów rozwinięte formy władzy politycznej i prawa rozwinięta technologia, w...

Prawicowe a lewicowe poglądy – charakterystyka

Prawicowe i lewicowe poglądy to dwa różne podejścia do polityki i sposobu rządzenia, które wywodzą się ze sprzecznych filozofii i wartości. Prawica zwykle skłania się ku zachowawczym wartościom, takim jak...

Powojenna odbudowa Polski

W wyniku 2 wojny Polska stała się najbardziej zniszczonym państwem globu. W jej efekcie zginęło 20% przedwojennej populacji, a w gruzach znalazło się 65% fabryk, 30% torów kolejowych i 65%...

Europa w czasach Napoleona

Wybuch rewolucji Francuskiej w roku 1989 przyniósł możliwość kariery politycznej i wojskowej wielu ludziom, którzy do tej pory w czasach monarchii takiej kary nie mogliby zrobić. Jeden z tych ludzi...

Dojście do władzy i rządy Hitlera w 1930.

Adolf Hitler zdobył władzę w 1933 roku, decyzją prezydenta Paula Hindenburga został mianowany na kanclerza. Mimo że niemiecka Narodowo Socjalistyczna Partia Robotnicza, której przewodniczył Hitler, nie uzyskała większości w Sejmie...

Bitwa pod Azincourt

Bitwa pod Azincourt, która miała miejsce 25 października 1415 r., była jednym z najważniejszych punktów zwrotnych w historii wojny stuletniej. Ciężka porażka w niej prawie kosztowała dynastię Walezjusze (Valois) tronu...

Bitwa pod Abukirem (1801)

Bitwa pod Abukir w 1801 roku była jedną z ostatnich bitew egipskiej wyprawy Bonapartego. 1 marca 1801 roku w egipskiej zatoce Abukir pojawiła się flota angielska, składająca się ze 135...

Bitwa pod Abukirem (1799)

Podczas operacji Bonapartego na południe od Kairu flota angielska przetransportowała pod egipski Abukire 16-tysięczny oddział turecki pod dowództwem Mustafy Paszy. Po zdobyciu fortu Abukir Turcy nie poszli dalej, ale umocnili...

Bitwa nad Marną (1914)

Niemiecki plan Schlieffena (strategia wojny na dwa fronty z Rosją i Francją) przewidywał rozpoczęcie działań wojennych od szybkiego rzutu przez Belgię do Paryża, szybkie jego otoczenie od zachodu, zdobycie miasta,...