Japonia w okresie Edo 1603-1868r.

Pod koniec XV wieku w Japonii panował chaos. Scentralizowana władza szogunatu upadła. Daimyo, głowy rodzin szlacheckich, kontrolowali własne ziemie i prowadzili wojny z sąsiadami. Wkrótce jednak dramatyczny zwrot zjednoczyłby Japonię....

Przyczyny i początek rewolucji francuskiej

Rok 1789 był świadkiem dwóch dalekosiężnych wydarzeń: początku nowych Zjednoczonych Stanów Ameryki i początku Rewolucji Francuskiej. W porównaniu z rewolucją amerykańską rewolucja francuska była bardziej złożona, gwałtowna i znacznie bardziej...

Rewolucja przemysłowa epoki Oświecenia

Rewolucja przemysłowa rozpoczęła się w Wielkiej Brytanii w latach osiemdziesiątych XVIII wieku i zajęła kilka dziesięcioleci, zanim rozprzestrzeniła się na inne kraje zachodnie. Początek rewolucji spowodowało kilka czynników. Po pierwsze,...

Rewolucja naukowa epoki Oświecenia

W średniowieczu wielu wykształconych Europejczyków intensywnie interesowało się otaczającym ich światem. Jednak ci „filozofowie przyrody”, jak nazywano średniowiecznych naukowców, nie prowadzili obserwacji świata przyrody. Naukowcy ci polegali na kilku starożytnych...

Wojna siedmioletnia, przyczyny i skutki

W 1740 r. w związku z sukcesją austriackiego tronu wybuchła wielka wojna. Po śmierci cesarza austriackiego Karola VI zastąpiła go jego córka Maria Teresa. Król pruski Fryderyk II wykorzystał sukcesję...

Epoka Oświecenia

Oświecenie było XVIII-wiecznym filozoficznym ruchem intelektualistów, którzy byli pod wielkim wrażeniem osiągnięć rewolucji naukowej. Intelektualiści epoki Oświecenie  stosowali metody naukowe do zrozumienia wszelkiego życia. Mieli nadzieję, że stosując metodę naukową,...

Dynastia Wielkich Mogołów

W 1500 roku subkontynent indyjski był nadal podzielony na kilka królestw hinduskich i muzułmańskich. Jednak Mogołowie ustanowili nową dynastię i wprowadzili nową erę jedności w regionie. Mogołowie pochodzili nie z...

Wojny religijne w XVI w.

Do 1560 roku kalwinizm i katolicyzm stały się religiami wysoce wojowniczymi. Agresywnie starali się pozyskać konwertytów i wzajemnie eliminować autorytet. Ich walka o umysły i serca Europejczyków była główną przyczyną...