Odkrycie Ameryki – krótko

12 października 1492 roku znany żeglarz i podróżnik Krzysztof  Kolumb dokonał jednego z największych osiągnięć okresu wielkich odkryć geograficznych, dopłynął do wybrzeży Ameryki. Wyprawy dokonał będąc głównym kapitanem floty złożonej...

Vasco Nunez

29 września 1513 roku hiszpański konkwistador Vasco Nunez de Balboa dotarł ze swoją załogą do wybrzeży Pacyfiku. Uczynił to jako pierwszy Europejczyk w historii. Podróż Nuneza de Babloa zaczęła się...

Bitwa pod Wiedniem

1683 rok przeszedł o historii jako rok wielkiej bitwy, która całkowicie odwróciła losy batalii z Imperium Tureckim. 12 września 1683 roku wojska polsko-autriacko-niemieckie dowodzone przez Jana III Sobieskiego stoczyły pod...

Ferdynand Magellan i jego odkrycia

20 Września 1519 roku portugalski żeglarz zdecydował się na podróż, na którą w tamtych czasach nikt nie miał odwagi. Nazywał się Ferdynand Magellan. Już w wieku 20 lat przyszło mu...

Absolutyzm oświecony w Prusach

Absolutyzm oświecony jest odmianą absolutyzmu – ustroju państwa rozwijającego się w II poł. XVIII wieku w Europie. Monarcha mimo, że przyznaje ludowi pewne prawa, pozostaje jednak władca absolutyzm, kontrolującym całą...

Produkcja żywności na świecie – 1450 do 1750

Dla zdecydowanej większości mieszkańców świata w tym okresie technologie produkcji żywności zmieniały się powoli. Większość ludzi uprawiała rolnictwo na wzór swoich przodków, wykorzystując głównie pracę ludzi i zwierząt oraz proste...

Rozwój naukowy i technologiczny we wczesnej epoce nowożytnej

W latach wczesnego okresu nowożytnego zakres i kierunek historycznych zmian na całym świecie uległy fundamentalnym przeobrażeniom. Historia globalna narodziła się, gdy zachodnioeuropejskie imperia, walczące o dominację w Europie, ruszyły po...

Japonia w okresie Edo 1603-1868r.

Pod koniec XV wieku w Japonii panował chaos. Scentralizowana władza szogunatu upadła. Daimyo, głowy rodzin szlacheckich, kontrolowali własne ziemie i prowadzili wojny z sąsiadami. Wkrótce jednak dramatyczny zwrot zjednoczyłby Japonię....