Produkcja żywności na świecie – 1450 do 1750

Dla zdecydowanej większości mieszkańców świata w tym okresie technologie produkcji żywności zmieniały się powoli. Większość ludzi uprawiała rolnictwo na wzór swoich przodków, wykorzystując głównie pracę ludzi i zwierząt oraz proste...

Rozwój naukowy i technologiczny we wczesnej epoce nowożytnej

W latach wczesnego okresu nowożytnego zakres i kierunek historycznych zmian na całym świecie uległy fundamentalnym przeobrażeniom. Historia globalna narodziła się, gdy zachodnioeuropejskie imperia, walczące o dominację w Europie, ruszyły po...

Japonia w okresie Edo 1603-1868r.

Pod koniec XV wieku w Japonii panował chaos. Scentralizowana władza szogunatu upadła. Daimyo, głowy rodzin szlacheckich, kontrolowali własne ziemie i prowadzili wojny z sąsiadami. Wkrótce jednak dramatyczny zwrot zjednoczyłby Japonię....

Przyczyny i początek rewolucji francuskiej

Rok 1789 był świadkiem dwóch dalekosiężnych wydarzeń: początku nowych Zjednoczonych Stanów Ameryki i początku Rewolucji Francuskiej. W porównaniu z rewolucją amerykańską rewolucja francuska była bardziej złożona, gwałtowna i znacznie bardziej...

Rewolucja przemysłowa epoki Oświecenia

Rewolucja przemysłowa rozpoczęła się w Wielkiej Brytanii w latach osiemdziesiątych XVIII wieku i zajęła kilka dziesięcioleci, zanim rozprzestrzeniła się na inne kraje zachodnie. Początek rewolucji spowodowało kilka czynników. Po pierwsze,...

Rewolucja naukowa epoki Oświecenia

W średniowieczu wielu wykształconych Europejczyków intensywnie interesowało się otaczającym ich światem. Jednak ci „filozofowie przyrody”, jak nazywano średniowiecznych naukowców, nie prowadzili obserwacji świata przyrody. Naukowcy ci polegali na kilku starożytnych...

Wojna siedmioletnia, przyczyny i skutki

W 1740 r. w związku z sukcesją austriackiego tronu wybuchła wielka wojna. Po śmierci cesarza austriackiego Karola VI zastąpiła go jego córka Maria Teresa. Król pruski Fryderyk II wykorzystał sukcesję...