Wyprawy odkrywcze XV- XVI w

Na początku XV wieku wiedza Europejczyków o świecie poza ich własnym kontynentem była ograniczona i opierała się w dużej mierze na kartografii Ptolemeusza, greckiego polimata, który zmarł 13 wieków wcześniej,...

Europa po upadku Cesarstwa Rzymskiego

Około początku V w. na dawnym terytorium Cesarstwa Rzymskiego osiedliły się germańskie plemiona barbarzyńskie. Ale około 600 roku chaos ustąpił, a to, co kiedyś było Cesarstwem Rzymskim, stało się teraz...

Średniowieczne Indie

Królestwa i imperia powstawały i upadały w średniowiecznych Indiach. Po upadku Guptów w 606 r. Cesarz Harsha założył potężne państwo w większości północnych Indii, ale po jego śmierci imperium podzieliło...

Krucjaty – przyczyny i skutki

Zdobycie Jerozolimy przez armie muzułmańskie w 637 r. od dawna dręczyło Europę, odcinając chrześcijaństwo od źródeł w Ziemi Świętej. Mimo to przez długi czas chrześcijańscy pielgrzymi mogli podróżować do Jerozolimy,...

Średniowieczny monastycyzm

Od czasów wczesnego kościoła chrześcijańskiego mężczyźni i kobiety zdecydowali się poświęcić swoje życia duchowemu oddaniu jako mnisi lub zakonnicy. Stopniowo powstawały wspólnoty z ustalonymi kodeksami postępowania, takimi jak „Reguła” św....

Mongołowie historia średniowiecznego imperium

Przed początkiem XIII wieku wiele grup koczowniczych z północy i zachodu Chin okresowo wkraczało do osiadłych regionów. Niektórzy zostali pokonani w bitwie, inni zostali powstrzymani, a jeszcze inni zasymilowali się...

Polinezja w średniowieczu

Od około 200 roku Polinezyjczycy rozpoczęli poważną ekspansję i około 1000 roku osadnicy zbadali i zasiedlili wszystkie zakątki Południowego Pacyfiku, osiągając zadziwiające sukcesy w żegludze na duże odległości. W swoim...

Średniowieczna Korea

Półwysep Koreański od bardzo dawna podlegał wpływom Chin. W 108 r. został zdobyty przez armie Han, które utworzyły tam szereg komandorii. Wraz z upadkiem dynastii Han od I wieku, trzy...

Turcy w średniowieczu. Seldżuccy i Osmaniowie

Przez cały IX wiek grupy tureckojęzycznych nomadów migrowały na zachód z Azji Środkowej. W X wieku dotarli do Persji, gdzie wielu z nich służyło w armiach muzułmańskich i przeszło na...

Średniowieczna Japonia

Najwcześniejsza uznana kultura japońska, Jomon – przedstawicieli której byli głównie myśliwymi i rybakami - przekształciła się pod wpływem Chin w kulturę Yayoi około V wieku p.n.e. Ludzie Yayoi mieszkali w...