Początki dziejów człowieka na ziemiach polskich

Najstarsze dzieje człowieka giną w mrokach głębokiej przeszłości. Są dane wskazujące, że już na początku plejstocenu, a może nawet wcześniej, istnieli ludzie, różniący się od dzisiejszych między innymi spłaszczoną czaszką...

Bolesław Chrobry (992-1025)

Bolesław Chrobry (992-1025) objął władzę, mając 25 lat i pewne już doświadczenie w rządzeniu, ponieważ przez kilka lat władał wydzieloną mu przez ojca ziemią krakowską. Znalazł się jednak w trudnej...

Powstanie państwa polskiego. Mieszko I

Państwo Polan powstało jeszcze w IX w. lecz o jego dziejach wiemy niewiele. Jedyne źródło, które wymienia poprzedników Mieszka I, to kronika Galla Anonima z początku XII w. Informację tę...

Słowianie we wczesnym średniowieczu

Historycy wymieniają różne rejony Europy środkowo-wschodniej jako kolebkę Słowian Jedni wskazują wschodnie tereny Europy, dorzecze Odry i Wisły, jeszcze inni - widzą ją między Odrą a środkowym Dnieprem. Najwięcej dowodów...

Prehistoria ziem polskich

Najstarsze ślady osadnictwa na ziemiach polskich pochodzą sprzed około 500 000 lat. Świadczą o tym odkrycia w Trzebnicy na Dolnym Śląsku. Była to epoka kamienia (tzw. paleolit dolny), trwająca u...

Rzeczpospolita Obojga Narodów (XVI-XVIII w.)

Rzeczpospolita Obojga Narodów była niezwykłym państwem. Wielonarodowym i wieloreligijnym. Kwitła tu nieznana nigdzie indziej szlachecka demokracja i Złota Wolność. Przyszło jej jednak istnieć w niezwykle trudnych czasach. Dzięki rozległym koloniom...

Jagiellonowie (XIV-XVI w.)

Dynastia Jagiellonów w okresie swojej największej świetności panowała na olbrzymim obszarze centralnej Europy. Wówczas to Polska przeżywała okres swojej największej świetności. Droga wiodąca do tego sukcesu nie była jednak wcale...

Pochodzenie Słowian Zachodnich

Wzmianka o Polsce i Polakach pojawia się po raz pierwszy u schyłku X wieku na łamach zagranicznych kronikarzy, którzy uzyskali dokładniejsze informacje o tym narodzie. Ten jeden fakt nie może...