Pradzieje ziem polskich

Pierwsze ślady obecności człowieka na przyszłych ziemiach polskich sięgają 250-180 tys. lat p.n.e., ale dopiero ostateczne wycofanie się z tych rejonów lodowca około 15 tys. lat temu stworzyło warunki do...

Grodzisko Biskupin

Biskupin położony jest w województwie bydgoskim w północno-zachodniej Polsce. Jest to ufortyfikowana osada z wczesnej epoki żelaza, należąca do późnej kultury łużyckiej, datowana na około 750-550 p.n.e. Biskupin to najbardziej...

Sytuacja w Europie Środkowej (I-IX w. n.e.)

Początki państwa Polskiego sięgają X wieku n.e. Ja jednak w swoich rozważaniach cofnę się nieco dalej w przeszłość. W ciągu ostatnich kilkunastu – dwudziestu kilku lat, wiedza na temat narodzin...

Saga o Wikingach z Jomsborga (Jomsvikingasaga)

Badacze odkrywają dziś coraz więcej dowodów na to, że we wczesnym średniowieczu, Wikingowie ze Skandynawii docierali także na tereny obecnej Polski, i to prawdopodobnie bardzo wcześnie i w dużej liczbie....

Polska w okresie rozbicia dzielnicowego

Po śmierci Bolesława Krzywoustego Państwo Piastów zostało podzielone między jego synów. Krzywousty prawdopodobnie lepiej niż jego poprzednicy dostrzegał, że szlachta i rycerstwo dążyło do podziału kraju. Władca zdecydował się sam...

Ziemie polskie w starożytności

Pierwsze, znane grupy pierwotnych ludzi dotarły na tereny Polski około osiemset tysięcy lat temu. Byli to przedstawiciele Homo Erectus odrębnego gatunku człowieka. Potrafili oni już prawdopodobnie posługiwać się ogniem, znali...

Początki państwa polskiego

W VIII i IX wieku, na terytorium obecnej Polski istniało kilka dużych plemion. Niektóre z nich utworzyły w owym czasie organizmy państwowe. Na południu żyli więc Wiślanie. Stworzyli oni dosyć...

Mitologia Słowian

Pierwsi Słowianie byli politeistami – wierzyli w wielu bogów. W reliktach wierzeń tych ludów zachowały się jednak pewne cechy które mogą dowodzić tego, że wśród bogów słowiańskich mogli istnieć dwaj...

Geneza Słowian

Słowianie stanowią grupę plemion, która stosunkowo późno wyodrębniła się spośród ludów indoeuropejskich. Ich pierwotnymi siedzibami były tereny mieszczące się między Dniestrem, Dnieprem a Prypecią. Podział na słowiańszczyznę wschodnią, zachodnią i...

Rozwój chrześcijaństwa – notatka

Chrześcijaństwo zaliczamy do wielkich religii monoteistycznych (tak jak Islam i Judaizm), w których uznaje się istnienie tylko jednego boga - stwórcy i sędziego nadającego całemu światu swe prawa. Ten system...