Polskie ziemie w czasach starożytnych

Najstarsze ślady pobytu ludzi na ziemiach polskich pochodzą z około 500 tysiąclecia p.n.e.. Znajdują się one w tej części Górnego Śląska, która nie została pokryta przez ówczesny lodowiec. W tym...

Wojna Rosyjsko-Polska 1577-1582

Wojna między Rzeczpospolitą, Szwecją i królestwem rosyjskim w latach 1577-1582 była ostatnim etapem wojny inflanckiej. Historycy wymieniają różne przyczyny jej powstania. Niektórzy twierdzą, że Iwan IV Groźny chciał przedostać się...

Starożytni Słowianie

Problem pochodzenia Słowian wciąż pozostaje nierozwiązany, choć zwrócił na siebie uwagę wielu pokoleń uczonych. Główną przeszkodą w jej rozwiązaniu jest brak pisemnych dowodów o Słowianach przez wiele wieków ich istnienia,...

Wielka Wojna 1409-1411

Głównym warunkiem rozpoczęcia Wielkiej Wojny była agresja i wygórowane apetyty Zakonu Krzyżackiego, dążącego do zdobycia i podporządkowania sobie ziem, a przede wszystkim terenów, na których chrześcijaństwo nie było wówczas rozpowszechnione....

Mieszko I – pierwszy władca Polski

Mieszko (Mieczysław) nie był oficjalnie koronowany, ale znany jest jako pierwszy polski monarcha, a dokładniej książę, gdyż tytuł „króla” zaczął obowiązywać dopiero od 1025 roku. Dzięki niemu państwo Polskie zostało...

Chrzest Polski – przyczyny i skutki

W odległym 966 roku pierwszy władca kraju, książę Mieszko I, podjął trudną, ale jedyną słuszną decyzję - on sam i jego poddani, wyznawcy wierzeń pogańskich, przeszli na chrześcijaństwo. „Gdzie jest...