Powstanie Hiszpanii

Kiedy Europa wyłoniła się ze średniowiecza, Hiszpania była politycznie i religijnie podzielona​​ między kilka konkurujących ze sobą królestw, a wiele jej terytoriów było okupowanych przez emiratów muzułmańskich od VIII wieku....

Reformacja i kontrreformacja

Dnia 31 października 1517 roku Marcin Luter (1483-1546), ksiądz, który został profesorem teologii na Uniwersytecie w Wittenberdze w Niemczech, umieścił na drzwiach kościoła w mieście dokument który zawierał „95 tez”....

Rewolucja naukowa i oświecenie

W XVI i XVII wieku nastąpiła metamorfoza europejskiego myślenia o świecie i przyrodzie. Tak jak renesans zmienił sztukę, a reformacja rozluźniła kajdany religijnych dogmatów, tak teraz trzecia rewolucja przyniosła nowe...

Persowie za czasów dynastii Safawidów

Po upadku w 1335 r. Chanatu mongolskiego, który rządził Persją od lat pięćdziesiątych XII wieku, kraj rozpadł się i stał się zbiorem państw-następców. Następnie, od 1370 roku, Tamerlan, zdobywca stepów...

Wyprawy odkrywcze XV- XVI w

Na początku XV wieku wiedza Europejczyków o świecie poza ich własnym kontynentem była ograniczona i opierała się w dużej mierze na kartografii Ptolemeusza, greckiego polimata, który zmarł 13 wieków wcześniej,...

Europa po upadku Cesarstwa Rzymskiego

Około początku V w. na dawnym terytorium Cesarstwa Rzymskiego osiedliły się germańskie plemiona barbarzyńskie. Ale około 600 roku chaos ustąpił, a to, co kiedyś było Cesarstwem Rzymskim, stało się teraz...

Średniowieczne Indie

Królestwa i imperia powstawały i upadały w średniowiecznych Indiach. Po upadku Guptów w 606 r. Cesarz Harsha założył potężne państwo w większości północnych Indii, ale po jego śmierci imperium podzieliło...

Krucjaty – przyczyny i skutki

Zdobycie Jerozolimy przez armie muzułmańskie w 637 r. od dawna dręczyło Europę, odcinając chrześcijaństwo od źródeł w Ziemi Świętej. Mimo to przez długi czas chrześcijańscy pielgrzymi mogli podróżować do Jerozolimy,...

Średniowieczny monastycyzm

Od czasów wczesnego kościoła chrześcijańskiego mężczyźni i kobiety zdecydowali się poświęcić swoje życia duchowemu oddaniu jako mnisi lub zakonnicy. Stopniowo powstawały wspólnoty z ustalonymi kodeksami postępowania, takimi jak „Reguła” św....