Eneida Wergiliusza

Eneida Wergiliusza jest prawdopodobnie najbardziej wpływowym i uznanym dziełem literatury łacińskiej. Zapisana epickim heksametrem daktylowym, Eneida podąża za podróżą Eneasza, syna Wenus, po upadku Troi. Zgodnie ze starożytną mityczną tradycją...

Afrykańskie tradycje religijne

Zachowało się niewiele współczesnych materiałów pisanych na temat tradycji religijnych w starożytnej Afryce, z wyjątkiem inskrypcji starożytnych Egipcjan na temat ich wierzeń oraz relacji Herodota, kiedy opisywał religie i folklor...