Kalendarz gregoriański

4 października 1582 roku wprowadzony został kalendarz gregoriański, który zastąpił dotychczasowy juliański, którego autorem był Luigi Lilio.

Kalendarz Juliański posiadał jedną wadę, którą było to, że spóźniał się od jeden dzień raz na 128 lat. W nowej, gregoriańskiej wersji to opóźnienie następuje dopiero raz na 3000 lat. W kalendarzu słonecznym, bo tak inaczej jest nazywany skorygowano to opóźnienie usuwając 10 dni od 5 do 14 października 1582 roku. Wprowadzono również zasadę, że latami przestępnymi będą te podzielne przez 4, a nie jak dotychczas przez 100. Kalendarz gregoriański został oficjalnie uznany za obowiązujący, w momencie gdy papież Grzegorz XIII wydał odpowiedni nakaz w postaci bulli papieskiej. Miało to miejsce w 1582 roku, jednak poszczególne kraje wprowadziły kalendarz w różnych latach, niektóre uczyniły to dopiero w XX wieku. Są też narody wciąż posługujące się kalendarzem juliańskim. Zmiany w roku 1582 dokonały głównie kraje chrześcijańskie, w tym Polska. Kraje protestanckie później, a najdłużej zwlekały narody prawosławne.

Warto wspomnieć, że kalendarz juliański jest do dziś używany w niektórych cerkwiach jako kalendarz liturgiczny, wykorzystywany głównie do obliczenia świąt ruchomych. Dosyć ciekawy przypadek stanowi Szwecja, w której wprowadzono tak zwany kalendarz szwedzki, mający pozwolić na łagodną, stopniową zmianę z juliańskiego na gregoriański. O tych założeniach jednak równie szybko zapomniano i dziś Szwedzi również używają kalendarza powstałego w 1582 roku. Fakt zmiany kalendarza poprzez bullę papieską stanowił kontynuację tradycji wywodzącej się ze starożytnego Rzymu. Tam bowiem kalendarzem opiekował się najwyższy kapłan, tak zwany Pontifex Maximus. Taką funkcję pełnił między innymi Juliusz Cezar w 45 roku p.n.e. Kalendarz gregoriański, poza Polską wprowadzono od razu w Hiszpanii, Portugalii czy we Włoszech. Wkrótce za ich przykładem poszło wiele innych krajów Europy. Jako ostatnia, wprowadziła kalendarz Grecja, dopiero w 1923 roku, zaś Turcja godząc się na kalendarz gregoriański w 1927 roku była ostatnim krajem na świecie, który wprowadził tą zmianę.     

Podziel się z kolegami