Iwan Groźny – krótko

16 stycznia 1547 roku, to znacząca data w historii Rosji. Wtedy to Iwan IV Groźny jako pierwszy władca tego kraju przyjął tytuł cara.

Iwan urodził się 25 sierpnia 1530 w miejscowości Kołomienskoje. Na tron rosyjski wstąpił mając zaledwie 17 lat. Już pierwsza jego decyzja była swojego rodzaju dużym krokiem naprzód w rozwoju kraju. W 1555 roku przeprowadził bowiem gruntowną reformę systemu prawnego państwa oraz znacznie usprawnił jego administrację. Iwan zyskał swój przydomek zapewne przez sposób w jaki prowadził politykę zagraniczną. Była to polityka bardzo agresywna, szczególnie w stosunku do sąsiadów. Była również bardzo ekspansywna co poskutkowało zdobyciem rejonów takich jak: Kazań, Astrachań czy zachodnia Syberia. Z drugiej jednak strony udało się mu nawiązać kontakty handlowe z Anglią. To również jego decyzja o zaatakowaniu Zakonu Kawalerów Mieczowych w Inflantach zdecydowała o wybuchu wojen inflandzkich. To jednak nie zatrzymało Iwana Groźnego, który kontynuował swoją ekspansję docierając do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jak nie trudno się domyśleć do historii Iwan przeszedł jako osoba wyjątkowo okrutna.

Już w 1560 roku z jego polecenia straconych zostało tysiące ludzi, a w 1581 roku w napadzie szału zamordował jednego z dwóch swoich synów. Największym paradoksem tego władcy było jednak to, że przy całym swoim okrucieństwie, był człowiekiem o szerokich zainteresowaniach intelektualnych. Podobno często sięgał po pióro spod którego wychodziły różnorakie utwory liturgiczne, jak i wpisy do ówczesnych kronik. To za jego panowania, w Rosji pojawił się druk, a Iwan popierał wszelaki rozwój szczególnie architektury i malarstwa. Jego autorytarne i ekspansywne poglądy doprowadziły w końcu do politycznego i gospodarczego kryzysu państwa.

W 1565 roku wprowadził też niebywały terror w kraju decydując się na stworzenie tak zwanej oprzyczniny czyli swojego rodzaju carskiej policji, która jest bezpośrednio odpowiedzialna za liczne masakry ludności i niezliczone ilości rabunków. Wylicza się, że przez działania oprzyczniny zginęło w kraju niemal 100 tysięcy ludzi, co niewątpliwie przyczyniło się do wspomnianego wcześniej przydomku Iwana. Car ten został jednak zapamiętany dwojako, z jednej strony jako człowiek bezwzględny i okrutny, z drugiej zaś jako znakomity reformista. To on wprowadził reformę armii na wzór zachodni oraz wprowadził zbiór praw.