Cywilizacja Hellenistyczna powstała w wyniku wspólnego zaangażowania Macedończyków, Greków i Ludów Wschodu. Okrutna i długa wojna peloponeska osłabiła jedność polityczną Grecji. Zwycięska Sparta nie zdołała narzucić swojej hegemonii politycznej pozostałym polis. Wykorzystała to potęga, która narodziła się na północ od Grecji. Przez wieki tamte terytoria górzyste zamieszkane były przez płemiona macedońskie, które Grecy traktowali jako barbarzyńców, czyli nie-Greków.

Sytuacja zmieniła się w IV wieku p.n.e., kiedy plemiona macedońskie zostały zjednoczone przez jednego z wodzów, który przyjął tytuł króla. Filip Macedoński zawsze przyglądał się sytuacji politycznej za południową granicą. W 338 r. p.n.e. armia macedońska wkroczyła do Grecji. Grecy na krótko zjednoczyli się. Jednak bitwa pod Heroneą zakończyła się ich klęską.

Bitwa pod Heroneą w 338 r. to kres niepodległości suwerenności greckich miast-państw. Oczywiście nie w każdym mieście stacjonował garnizon macedoński. Grekom Filip pozostawił wiele wolności w zakresie władzy wewnętrznej, w zakresie religii i obyczajów. Natomiast za politykę zagraniczną odpowiadali oczywiście Macedończycy.

Filip nie cieszył się długo ze swojego sukcesu, zmarł w dosyć niejasnych okolicznościach. Następcą na tronie macedońskim został jego syn Aleksander. Młody władca myślał o podboju całego ówczesnego świata. Nie mogłoby się to odbyć bez podboju Persji. Persji, która mimo, że nie udało jej się podbić Grecję w wieku V, ciągle była niezwyciężoną potęgą, której obszar sięgał od Azji mniejszej aż po rzeke Indus. W 333 roku wyruszyła wspólna wyprawa Macedończyków i Greków przeciwko Persji. Bitwy pod Isos, nad rzeką Granik, zakończyły się klęską króla Dariusza, który musiał uciekać ze swojej stolicy i po kilku latach zginął zamordowany na terenie dzisiejszego Afganistanu.

Aleksander zdobył ogromne terytoria. Podbił również Egipt, gdzie założył miasto, którego nazwa pochodziła od jego imienia. Kiedy dotarł do Indusu okazało się, że jego żołnierze są wyczerpani. Armia ma dosyć wojny, kilkunastoletniej rozłąki z rodzinami, w dodatku wybucha epidemia. Aleksander musiał wrócić do Egiptu, do swojej ukochanej Aleksandrii, gdzie w wieku lat 23 zmarł.

Aleksander nie pozostawił po sobie potomka. Ogromne państwo zostało bez władcy. Ale tę sytuację wykorzystali oczywiście wodzowie jego armii, generałowie, zwani z Grecka diadochami, którzy rozpędzali wojny, które następstwie doprowadziły do rozbicia jedności państwa.

Powstały różne królestwa, Macedonia, Pergamon, Egipt rządzone przez dynastię Ptolemeuszy, państwo Baktryjskie, państwo Seleukidów. Wszystkie te państwa możemy nazwać jedną nazwą cywilizacji Hellenistycznej. Skąd powodzi nazwa? Cywilizacja Hellenistyczna to cywilizacja powstała w wyniku oddziaływania kultury greckiej i macedońskiej i połączenia jej z kulturą orientalną,  państwa perskiego. Nastąpiło połączenie religii, kultury, systemu sprawowania władzy. Cywilizacje te przetrwały jeszcze kilka wieków, aż do czasu, kiedy stały się ofiarą podbojów Rzymu oraz innych państw.

Macedończycy położyli kres suwerenności polis greckich. Jednocześnie zbudowali ogromne państwo, które sięgało od Grecji i Macedonii aż po rzekę Indus. Oddziaływanie kultury i cywilizacji greckiej stało się możliwe na wielkich obszarach Azji. Dzięki temu zbudowane zostały podstawy cywilizacji współczesnej.