Zbrodnia Katyńska

Co rozumie się pod pojęciem „zbrodnia katyńska”? Termin jest zbiorowy. Mowa o egzekucji około dwudziestu dwóch tysięcy Polaków, którzy wcześniej przebywali w różnych więzieniach i obozach NKWD ZSRR. Tragedia wydarzyła...

Pojawienie się broni nuklearnej

Naukowcy odkryli niesamowitą moc rozszczepienia jądrowego tuż przed II Wojną Światową, a walczące kraje ścigały się, aby opracować pierwszą bombę atomową. Świat uświadomił sobie naukowe zwycięstwo Ameryki, kiedy ta zrzuciła...

Czym był Holokaust

Jednym z najbardziej zgubnych aspektów ideologii niemieckiego nazizmu był pogląd, że Aryjczycy są rasowo wyżsi, a inne grupy, zwłaszcza Żydzi, są gorsze. Praktyczną konsekwencją tego przekonania był Holokaust - celowa...

Komunistyczne Chiny

Po Drugiej Wojnie Światowej komuniści przegrupowali się i w lipcu 1946 r. rozpoczęli wojnę domową, aby odebrać nacjonalistom kontrolę nad Chinami. Pomimo poważnych początkowych niepowodzeń, siły Mao Zedonga były w...

Upadek komunizmu

W 1964 roku Leonid Breżniew został sowieckim przywódcą, zastępując Nikitę Chruszczowa. Pod jego rządami gospodarka radziecka uległa stagnacji i często brakowało towarów przemysłowych i spożywczych. Wyżsi urzędnicy partyjni mieli dostęp...

Powstanie faszyzmu i nazizmu

Trudności gospodarcze i niestabilność polityczna, którzy nastąpili po I wojnie światowej, przyczyniły się do powstania klimatu przemocy i bezprawia w dużej części Europy w latach dwudziestych XX wieku. Ta atmosfera...

Kryzys naftowy 1973 r.

Świadomość krajów produkujących ropę że mogą oni wykorzystać groźbę odcięcia eksportu ropy jako broń ekonomiczną, wzrosła znacznie po utworzeniu państwa Izrael w 1948 r., a od tego czasu wprowadzono jedno...

Rewolucje w Rosji początku XX w.

Po rewolucji 1905 r. car Mikołaj II został zmuszony do uzgodnienia nowej konstytucji dla Rosji, w tym powołania wybieranej Dumy (parlamentu). Car zachował jednak możliwość rozwiązania Dumy, co zrobił w...

Traktat wersalski

Chociaż I wojna światowa zakończyła się zawieszeniem broni z 11 listopada 1918 r., wiele spraw pozostało. Zachodni sojusznicy chcieli uzgodnień, które zapewniłyby że Niemcy nigdy więcej nie będą stanowiły takiego...

Wielka Depresja 1929-1932

We wczesnych latach dwudziestych gospodarka Stanów Zjednoczonych kwitła, ale do 1927 r. Stany Zjednoczone produkowały nadwyżki towarów, które nie mogli sprzedać. W międzyczasie gospodarki europejskie nie dostosowały się do warunków...