Rosja w okresie międzywojennym

Po zajęciu centrum władzy w Piotrogrodzie w listopadzie 1917 r. bolszewicy rozpoczęli wielostronną wojnę domową. Wielu wysokich rangą oficerów carskich było zdeterminowanych, by przeciwstawić się rewolucji, a partie lewicowe które...

Założenie Izraela 1917-1949

XIX wieku wielu Żydów wyemigrowało do Palestyny ​​kontrolowanej przez Turków w celu utworzenia tam państwa żydowskiego. Na ten cel zwrócono uwagę na pierwszym Światowym Kongresie Syjonistycznym zwołanym w Szwajcarii w...

Zimna wojna

Napięcia związane z porozumieniem między Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi z jednej strony a ZSRR z drugiej, doprowadziły do sytuacji że świat został podzielony między zachodnich „imperialistów” i socjalistycznych „antyimperialistów”....