Kambyzes II (ok. 560-522 p.n.e.) – władca perski

Kambyzes II był najstarszym synem Cyrusa II, założyciela imperium Achemenidów (lub perskiego). Cyrus przejął kontrolę nad Babilonią w 539 roku p.n.e. i wrócił do Ekbatany, jednej z królewskich stolic, pozostawiając...

Oktawian August (63 p.n.e. – 14 n.e.) – cesarz rzymski

August był tytułem nadanym Oktawianowi, kiedy został pierwszym cesarzem Imperium Rzymskiego i ustanowił ramy instytucjonalne, które miały służyć Rzymianom przez 300 lat. Oktawian był adoptowanym synem i spadkobiercą Juliusa Cezara....

Boudika (ok. 30-ok. 61 n.e.) królowa Icenów

Boudika (Boadicea) urodziła się w rodzinie arystokratów. Niewiele wiadomo o niej - niektórzy badacze twierdzą nawet, że jej prawdziwe imię jest nieznane, że jej wyznawcy nazwali ją Boudiga na cześć...

Boecjusz (480-ok. 526 r. n.e.) – filozof

Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius był mężem stanu i filozofem za panowania Teodoryka, ostrogotyckiego cesarza Rzymu. Boecjusz miał dobre wykształcenie klasyczne (uczył się w Atenach i Aleksandrii) i był pod...

Bazyli Wielki – przywódca religijny

Bazyli zyskał sławę we wczesnym Kościele dzięki swoim wysiłkom w liturgii, monastycyzmie i doktrynie. Przyznane mu zaszczyty wyróżniają go wśród największych chrześcijańskich nauczycieli w jego wieku: jeden z „Trzech Świętych...

Baruch (VI wiek p.n.e.) – religijny pisarz i prorok

Biblia przedstawia „Barucha, syna Neryjasza” jako towarzysza i sekretarza Jeremiasza, słynnego proroka z czasów deportacji Judy do Babilonu (587 p.n.e.). Jego oddana służba dla Jeremiasza doprowadziła go do takiej samej...

Marcus Aureliusz (121-180 n.e.) – cesarz rzymski

Marek Aureliusz był jedynym rzymskim cesarzem-filozofem, autorem Medytacji i ostatnim z „dobrych” cesarzy. Epoka Pax Romana rozpoczęła powolny upadek za jego panowania. Marek Aureliusz (Antoninus Augustus) urodził się 26 kwietnia...

Augustyn z Hippony (354-430 n.e.) – biskup i teolog

Urodzony w 354 roku n.e., (jego ojciec był poganinem, a matka chrześcijanką), w Tagaście w Afryce Północnej, Augustyn otrzymał klasyczne wykształcenie z retoryki, zamierzał do kariery prawniczej. Podczas studiów w...