Aśoka (269-232 p.n.e.)

Aśoka był trzecim władcą Imperium Maurjów. Pod jego długimi rządami imperium, które odziedziczył, osiągnęło zenit terytorialny i kulturowy. Wkrótce po jego śmierci imperium Maurjów rozpadło się. Został zapamiętany w historii...

Arystoteles (384-322 p.n.e.) – grecki filozof

Arystoteles to jedna z najwybitniejszych postaci w historii myśli zachodniej. Jeśli chodzi o zakres i głębię jego myśli, a także jakość i charakter jego analizy, jego wkład w różnorodne dziedziny...

Arystofanes (450-388 p.n.e.) – grecki dramaturg

Arystofanes był czołowym dramaturgiem starożytnych Aten i ze względu na ilość i jakość jego dzieł, które zostały zachowane, jest zwykle uznawany za jednego z najlepszych dramaturgów w swoim społeczeństwie i...

Aleksander Wielki (356-323 p.n.e.)

Aleksander Wielki urodził się w mieście Pella latem 356 roku p.n.e. Jego ojcem był Filip, a matką Olympia. Filip II wstąpił na tron ​​w 359 roku p.n.e., w wieku 24...

Francis Bacon – biografia, poglądy (1561-1626)

Franciszek Bacon (Francis Bacon) jest jednym z najważniejszych filozofów, którzy wyszli z epoki renesansu ze względu na jego ogromny wkład w rozwój filozofii naturalnej i metodologii naukowej. Bacon urodził się...

Mieszko I – pierwszy władca Polski

Mieszko (Mieczysław) nie był oficjalnie koronowany, ale znany jest jako pierwszy polski monarcha, a dokładniej książę, gdyż tytuł „króla” zaczął obowiązywać dopiero od 1025 roku. Dzięki niemu państwo Polskie zostało...

Mojżesz (XIV-XIII wiek p.n.e.)

Mojżesz hebrajski prorok, nauczyciel i przywódca, wyzwolił swój lud z niewoli egipskiej i założył wspólnotę religijną opartą na przymierzu z Bogiem. Jako nośnik i interpretator Przymierza, w tym Dziesięciu Przykazań,...

Abbas I (Abbas Wielki) 1571-1629

Abbas Wielki (panował w latach 1587-1629), znany ze swoich militarnych wyczynów w Zatoce Perskiej i na terenie dzisiejszego Iraku, był wnukiem szacha Tahmaspa i synem szacha Mohammeda Mirza Khudabandy (zm....