Republika Rzymska w V – połowie III wieku p.n.e.

Od końca VI wieku p.n.e. do pierwszego wieku p.n.e. w historii Rzymu trwał okres republiki. Wszystkie ważne kwestie były rozwiązywane na Zgromadzeniu Narodowym drogą głosowania: uchwalano nowe ustawy, uchylano stare,...

Kultura i religia starożytnych Indii

Najwcześniejsza cywilizacja indyjska, została stworzona przez starożytną lokalną ludność północnych Indii w trzecim tysiącleciu p.n.e. Jej ośrodki miejskie, Harappa i Mohendżo-Daro, utrzymywały więzi z Mezopotamią i Azją Środkową. Mieszkańcy miast...

Kultura i religia starożytnych Chin

Kultura chińska osiągnęła szczególny rozkwit od czasu transformacji Chin pod koniec III wieku. p.n.e. w jedno potężne imperium, najpierw z dynastii Qin, a później - z dynastii Han. W Chinach...

Periodyzacja historii społeczeństwa pierwotnego

Okres istnienia społeczeństwa pierwotnego czasowo był najdłuższym w historii ludzkości. Według najnowszych danych pochodzi sprzed co najmniej półtora miliona lat. W Azji i Afryce pierwsze cywilizacje pojawiły się na przełomie...

Kultura starożytnych państw Azji Mniejszej

W Azji Mniejszej obszar przyrodniczo-historyczny między Tygrysem a Eufratem, który starożytni Grecy nazywali Mezopotamią, był idealny dla rolnictwa. To właśnie w Mezopotamii pojawiła się cywilizacja rolnicza charakterystyczna dla starożytnego wschodu...

Kultura, religia i światopoglądy ludzi pierwotnych

Kultura pierwotna miała wielkie znaczenie w rozwoju człowieka. To z tego kulturowo-historycznego okresu rozpoczęła się historia cywilizacji ludzkiej, ukształtował się człowiek i narodziły się takie formy duchowości człowieka jak religia,...

Kultura starożytnego Egiptu

Historia państwowości i kultury starożytnego Egiptu jest podzielona, ​​na kilka okresów. Stare Państwo to czas pojawienia się wczesnego społeczeństwa niewolników i despotycznego państwa, podczas którego ukształtowały się wierzenia religijne charakterystyczne...

Chińskie imperia Qin i Han

Chiny to kraj starożytnej cywilizacji. Jednak pierwsze scentralizowane Imperium Qin powstało dopiero w III wieku p.n.e. Później królewski tron ​​w Qin trafił do młodego księcia Ying Zheng, który podbił pozostałe...

Konstytucja Królestwa Polskiego 1815

Po zakończeniu wojny z Napoleonem jesienią 1814 r. rozpoczął się Kongres Wiedeński, którego jednym z głównych zagadnień był podział terytorium Polski. Po gwałtownych sporach do Rosji przeniesiono ponad 127 tys....

Zbrodnia Katyńska

Co rozumie się pod pojęciem „zbrodnia katyńska”? Termin jest zbiorowy. Mowa o egzekucji około dwudziestu dwóch tysięcy Polaków, którzy wcześniej przebywali w różnych więzieniach i obozach NKWD ZSRR. Tragedia wydarzyła...