Ratyfikacja Traktatu Wersalskiego

I wojna światowa zakończyła się podpisaniem tak zwanego Traktatu Wersalskiego, 28 czerwca 1919 roku. Został on ratyfikowany 10 stycznia 1920 roku.

Generalnie traktat wersalski ustalił nowy ład graniczny w Europie, jak również zajął się rozległymi wtedy sprawami politycznymi. Został on zawarty podczas konferencji pokojowej, jaka miała miejsce w Paryżu w dniach od 18 stycznia 1919 do 20 stycznia 1920 roku. W całej konferencji brało udział 27 państw, a stronę polską reprezentował tam Ignacy Paderewski, Roman Dmowski i Władysław Grabski. Państwa należące do bloku, który wojnę przegrał, a więc : Niemcy,Austro-Węgry, Turcja czy Bułgaria nie zostały dopuszczone do konferencji. Co ciekawe Rosja Radziecka również nie została zaproszona na konferencję, a przyczyną takiej decyzji było podpisanie przez nią osobnego pokoju z Niemcami w 1918 roku, zwanego pokojem brzeskim. Jednym z największych postanowień Traktatu było stworzenie tak zwanej Ligi Narodów, o czym mówią pierwsze artykuły, od 1 do 26.

Liga Narodów to poprzednik dzisiejszego ONZ. Wtedy miała ona stać na czele pokoju w Europie jak i na świecie, ale miała jedną poważną wadę, nie mogła działać militarnie, przez co nie była w stanie zatrzymać między innymi działań ekspansyjnych Hitlera w późniejszym okresie. Następne artykuły Traktatu w dużej mierze dotyczyły samych Niemiec, które uważane za głównego prowokatora wojny w Europie musiały według zasiadających na konferencji ponieść wymierną karę. Jednym z postanowień były straty terytorialne na mocy których między innymi Francja zyskała stracone wcześniej Alzację i Lotaryngię, Polska odzyskała większość ziem zabranych jej przez Prusy jeszcze podczas rozbiorów, a sam Gdańsk stał się Wolnym Miastem. Kolejnym ciosem dla Niemiec była ich demilitaryzacja, konkretniej obszaru nazwanego Nadrenią, w którym znajdowała się największa część wojska. Zmniejszono również liczebność armii niemieckiej do 100 tysięcy żołnierzy znacznie uszczuplając w ten sposób możliwości militarne. Na konferencji zapadła też historyczna decyzja. Po raz pierwszy bowiem uznano, że Niemcy jako faktyczny agresor będą musiały wypłacić sporą sumę kontrybucji za straty jakie wyrządzili. Początkowo kwotę ustalono na 132 miliardy marek w złocie, co miało pośrednio przyczynić się do zahamowania rozwoju ekonomicznego Niemiec. Mocarstwa zachodnie, aby zagwarantować te zmiany zdecydowały się na okupację całego terytorium Niemiec na zachód od Renu. Wielu analityków krytykowało niektóre postanowienia Traktatu uważając je za niewykonalne. Szeroka krytyka postanowień Traktatu Wersalskiego w Niemczech doprowadziła do wysokiej popularności nazistów w tamtym rejonie. Jak wielkie skutki miało to dla dalszego przebiegu sytuacji politycznej w Europie wiemy dziś dobrze.