Akademia francuska


Kardynał Armand Jean Richelieu był znany ze swoich, nie zawsze moralnych działań politycznych, a do historii Francji przeszedł jako osoba twarda, często porównywana do tyrana. Był on jednak również założycielem tak zwanej Akademii Francuskiej.

Akademia powstała 2 stycznia 1635 roku w Paryżu, jako pierwsze w Europie towarzystwo naukowe. Początkowo prywatna, w późniejszym okresie przekształcona w instytucję państwową. Académie française ma podwójną rolę, czuwa nad językiem francuskim, jak również sprawuje mecenat nad sztuką. Rola czuwania nad językiem francuskim jest najstarszym zadaniem powierzonym akademii, od początku jej istnienia. Przedstawiciele akademii postawili sobie za cel ujednolicenie języka francuskiego tak aby ten był prawdziwym wspólnym dorobkiem wszystkich Francuzów. Dzisiaj rola ta uległa zmianie, gdyż utrzymuje się wysoki status języka ojczystego biorąc pod uwagę i akceptując wszelkie zmiany w nim zachodzące. Mecenat, czyli druga rola akademii stał się możliwy dzięki licznym dotacjom i zapisom testamentowym na rzecz instytucji. Do roli mecenatu należy między innymi prestiżowa nagroda Grand Prix de la Francophonie czyli wielka nagroda w dziedzinie języka francuskiego, którą przyznaje się corocznie od 1986 roku.

Akademia jest również uprawniona do przyznawania różnorakich dotacji i subwencji wszelakim stowarzyszeniom związanych z literaturą bądź sztuką. Pierwotna misja akademii jednak skupiona była jedynie wokół ustalenia twardych zasad języka francuskiego, tak by stał się ona czysty i zrozumiały dla wszystkich. Stworzono też osobną instytucję zajmującą się publikowaniem słownika języka francuskiego właśnie. Pierwsze jego wydanie ujrzało światło dzienne już w 1694 roku, a do dziś istnieje ich 8, z 9 w trakcie publikowania. Członkowie akademii początkowo zbierali się w swoich domach, od 1672 roku w Luwrze, by w końcu przenieść się do budynku zbudowanego naprzeciwko Luwru, do tak zwanego Kolegium Czterech Narodów, co miało miejsce w 1805 roku. Skład akademii tworzą różnoracy pisarze, poeci, ludzie teatru, filozofowie, lekarze, naukowcy czy krytycy sztuki. Akademicy określani są przymiotnikiem „nieśmiertelni” co zawdzięczają kardynałowi Richelieu, który w XVII wieku nadał instytucji dewizę „Dla nieśmiertelności”. Dewiza ta istnieje do dziś na oficjalnych pieczęciach czy dokumentach akademii. Wybór na członka akademii to również po dziś dzień jeden z największych zaszczytów jakie można zyskać we Francji.

Podziel się z kolegami