Jan Krzysztof Bielecki


12 stycznia 1991 roku premierem kraju został Jan Krzysztof Bielecki. Jest to dobra okazja by przybliżyć sylwetkę tego polityka.

Urodził się 3 maja 1951 roku w Bydgoszczy, jednak szkołę średnią ukończył w Gdańsku. Było to II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Pniewskiego. Studia ukończył na Uniwersytecie Gdańskim, tyle że w filii w Sopocie, na wydziale Ekonomiki i Transportu, ze specjalnością transport morski. Już w latach 70 pracował jako asystent w Instytucie Ekonomiki Transportu Wodnego. Był również jednym z ekspertów Solidarności i aktywnie działał z podziemnymi władzami tego związku. Za swoją działalność, został w maju 1982 roku usunięty z pracy w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego, w którym pracował od 1980 roku.

 Gdy został usunięty z ministerstwa zajął się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, zostając jednym z licznych już wtedy prywatnych przedsiębiorców. Wciąż jednak starał się w jakiś sposób pomagać politykom opozycji, którzy zaciekle walczyli z podupadającym już wtedy w kraju komunizmem. Stąd też, w 1985 roku założył spółdzielnię „Doradca”, w której zatrudnił opozycjonistów prześladowanych ekonomicznie. Po okresie Okrągłego Stołu zdobył mandat poselski. Posłem był w latach 1989-1993.

W 1990 roku był również jednym z założycieli Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Partia posiadała charakter centroprawicowy i liberalny. Program KLD był bardzo popularny w tamtym okresie, okresie przemian ustrojowych i politycznych. Głosił on, że najważniejsza rzecz to prywatyzacja i rozszerzenie działań rynku, tak by kraj mógł rozwijać się w szybszym tempie. W latach 1991-1993 stał się przewodniczącym rady politycznej partii, a od 1991 roku premier Polski, desygnowany na to stanowisko przez Lecha Wałęsę. Premierem był jedynie przez niecały rok, do 23 grudnia 1991 roku, gdy jednak KLD połączyła swe siły z Unią Wolności został ministrem do spraw integracji europejskiej, w gabinecie nowego premiera – Hanny Suchockiej. W 2001 roku przeszedł do Platformy Obywatelskiej, natomiast od października 2003 roku jest prezesem zarządu Banku PKO S.A.  

Podziel się z kolegami