Dojście do władzy i rządy Hitlera w 1930.

Adolf Hitler zdobył władzę w 1933 roku, decyzją prezydenta Paula Hindenburga został mianowany na kanclerza. Mimo że niemiecka Narodowo Socjalistyczna Partia Robotnicza, której przewodniczył Hitler, nie uzyskała większości w Sejmie i musiała rządzić w koalicji z Narodową Niemiecką Partią Ludową DNB, Hitler nie zaprzestał starań o przejęcie całkowitej władzy w państwie.
W lutym 1933 roku w parlamencie niemieckim, Reichstagu, wybuchł pożar, odpowiedzialnością za ten incydent obarczono komunistów. Hitler, posługując się demagogią, wprowadził w państwie stan wyjątkowy i zawiesił prawa obywatelskie. Była to tak zwana ustawa w celu pomocy narodowi i państwu w potrzebie, lub ustawa o pełnomocnictwach. Praktycznie wydarzenia związane z pożarem Reichstagu oraz ustawa wprowadzona po pożarze dały Hitlerowi nieograniczoną władzę w państwie niemieckim.
Hitler rozpoczął masowe aresztowania przeciwników politycznych, głównie komunistów. Z powodu przepełnienia więzień tworzono obozy koncentracyjne. Wszystkie partie, oprócz NSDAP zostały zlikwidowane. Wszelkie przejawy opozycji wewnątrzpartyjnej zostały również stłumione. W nocy 30 czerwca 1934 roku Hitler rozkazał wymordować całe kierownictwo bojówek SA. Była to tak zwana noc długich noży. Wszystkie działające organizacje społeczne zostały podporządkowane NSDAP lub rozwiązane.

W 1934 roku po śmierci prezydenta Hindenburga Adolf Hitler połączył stanowisko kanclerza oraz prezydenta i ogłosił się firerem, wodzem narodu niemieckiego, a swoje państwo nazwał Trzecią Rzeszą. Władza Hitlera była nieograniczona. Główną podporą władzy Hitlera była organizacja SS, która powstała już w 1923 roku w celu ochrony osobistej Hitlera. Miała ona także charakter policji wewnątrzpartyjnej i wywiadu politycznego. Po 1933 roku SS miało własne oddziały wojskowe, członków SS dobierano według kryteriów rasowych. Esesmani uważali siebie za nadludzi, których nie obowiązują normy moralne.

Popularność rządów nazistowskich szybko wzrastała. Wykrywaniem działalności opozycyjnej zajmowała się tajna policja, zwana Gestapo. Media i szkolnictwo w Niemczech było nastawione na indoktrynację społeczeństwa. Młodzież była wcielana do organizacji Hitler jugend. Jednym z głównych tez Hitlera, które opublikowane zostały w jego książce Moja Walka (Mai Kampf) była walka rasowa.

Po dojściu do władzy Hitlera rozpoczęły się na szeroką skalę prześladowania ludności żydowskiej. Pracownicy państwowi pochodzenia żydowskiego byli zwalniani z pracy, pikietowano przed sklepami żydowskimi. W 1935 roku Adolf Hitler przedstawił w Norymberdze ustawy, które eliminowały Żydów z życia społecznego Niemiec. Osoby pochodzenia żydowskiego były pozbawiane niemieckiego obywatelstwa. W myśl ustawy, wszelkie kontakty między Niemcami a Żydami były surowo karane. Żydzi nie mogli podjąć żadnej pracy zarobkowej na terenie Niemiec. Konfiskowano majątki żydowskie.

W 1938 roku w Paryżu zamachowiec żydowski zabił pracownika ambasady niemieckiej.
Wydarzenie to było przyczyną pogromu Żydów w Niemczech z 9 na 10 listopada 1938 roku. Niszczono wszelkie nieruchomości żydowskie, wiele osób zginęło. Ulice niemieckie pokryte były szkłem, dlatego wydarzenia te nazwano nocą kryształową.
Hitler rozpoczął również rozwijać przemysł zbrojeniowy, a także powiększać armię, łamiąc wszelkie postanowienia traktatu wersalskiego. Przygotowywano wojsko do wojny.
Podsumowanie

  • Adolf Hitler zdobył władzę w roku 1933. Od samego początku starał się sterroryzować opozycję i przejąć całkowitą władzę w państwie, dlatego po wybuchu pożaru w Reichstagu w tym samym roku wprowadził stan wyjątkowy i zawiesił prawa obywatelskie. Decyzja ta dała mu nieograniczoną władzę w Niemczech.
  • Wszystkie partie, oprócz NSDAP zostały zlikwidowane, a organizacje w kraju zostały podporządkowane państwu lub zdelegalizowane.
  • W 1934 roku po śmierci prezydenta Paula Hindenburga, Adolf Hitler połączył władzę prezydencką z władzą kanclerska i ogłosił się firerem, wodzem narodu niemieckiego.
    W utrzymaniu władzy Hitlerowi pomagały zbrojne oddziały SS oraz tajnej policji Gestapo.
  • Wszelkie przejawy oporu wobec decyzji nowych władz były tępione, a opozycjoniści zsyłani do obozów koncentracyjnych. Społeczeństwo zostało poddane silnej indoktrynacji.
  • Rozpoczęto na masową skalę prześladować ludność żydowską. Najgorsze prześladowania odbyły się w tak zwaną noc kryształową z 9 na 10 listopada 1938 roku.
  • Polityka Hitlera skierowana została również na zbrojenie i przygotowanie do wojny.