Rewolucja naukowa i oświecenie

W XVI i XVII wieku nastąpiła metamorfoza europejskiego myślenia o świecie i przyrodzie. Tak jak renesans zmienił sztukę, a reformacja rozluźniła kajdany religijnych dogmatów, tak teraz trzecia rewolucja przyniosła nowe...

Persowie za czasów dynastii Safawidów

Po upadku w 1335 r. Chanatu mongolskiego, który rządził Persją od lat pięćdziesiątych XII wieku, kraj rozpadł się i stał się zbiorem państw-następców. Następnie, od 1370 roku, Tamerlan, zdobywca stepów...

Wyprawy odkrywcze XV- XVI w

Na początku XV wieku wiedza Europejczyków o świecie poza ich własnym kontynentem była ograniczona i opierała się w dużej mierze na kartografii Ptolemeusza, greckiego polimata, który zmarł 13 wieków wcześniej,...