Wybory po rozwiązaniu parlamentu 1993 rok

Przebieg i wyniki wyborów z 1993 roku, a także ich skutki dla Polski.

Wybory zostały przeprowadzone 19 września 1993 roku, a ich wyniki były zaskoczeniem dla wszystkich polityków. Zwłaszcza dla polityków, którzy nie dysponowali doświadczeniem i nie mieli szkoły działania jaką mieli politycy wkraczający na scenę polityczną po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Z sejmu do czego przyczyniła się także nowa ordynacja wyborcza wyeliminowana została głównie prawica, która nie uzyskała progu minimum 5 %. Była to prawica odwołująca się do Kościoła katolickiego i licząca, że dzięki temu zwycięży. Małą też liczbę posłów wprowadziły jedynie KPN i BBWR. Zwycięstwo odniosły partie nie solidarnościowe takie jak Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej z Aleksandrem Kwaśniewskim i Leszkiem Millerem na czele oraz Polskie Stronnictwo Ludowe kierowane przez Waldemara Pawlaka. Do wyborów zwolennicy SdRP, w tym poza solidarnościowe związki zawodowe zgrupowane w Ogólnokrajowym Porozumieniu Związków Zawodowych OPZZ, poszli zjednoczeni w Sojuszu Lewicy Demokratycznej tworząc osobny klub w sejmie.