Przez wiele lat prowadzone były rozmowy między USA, Rosją oraz krajami Europy Środkowo-Wschodniej, jak również Niemcami w sprawie zbrojeń i sytuacji na świecie. Ostatecznie powstało porozumienie znane pod nazwą układ SALT.

Doktryny komunizmu głoszone przez ZSRR były sprzeczne z zasadami ONZ i innych organizacji międzynarodowej i koncepcji wspólnej odpowiedzialności wszystkich państw za losy świata. Z biegiem czasu powstawało coraz więcej problemów, które wymagały wspólnych rozstrzygnięć przykładem: ochrona środowiska czy głód w wielu miejscach kuli ziemskiej. Globalnym problemem była współpraca supermocarstw oraz kontrola nasilających się zbrojeń. Jednak najważniejszą z rzeczy w wyścigu zbrojeń stała się groźba użycia broni jądrowej i chęć jej posiadania.

W 1954 roku przemówienie Chruszczowa w Pradze było bardzo wojownicze, ale później zaakceptowano opinię, że raz użyta może oznaczać zagładę ludzi. Rok później podczas spotkania w Genewie wyraził gotowość do rozmów o poprawie stosunków między obu krajami. Jednak wysłanie sputnika i Jurija Gagarina w przestrzeń międzyplanetarną tak podniosło na duchu rząd radziecki, że jego polityka wróciła do dawnych tonów. Stosunki między USA i ZSRR znowu uległy pogorszeniu, aż do szczytu i kryzysu kubańskiego.

Breżniew musiał jednak kontynuować politykę odprężenia. Dla przeciwdziałania wpływom Chin, ZSRR słało pomoc do Indii i Pakistanu, ale inwazja na Czechosłowację w 1968 roku  znowu zaostrzyła wzajemne stosunki. W 1966 roku rozpoczęto jednak loty pasażerskie, a ZSRR przystąpił do paktu o pokojowym wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej, który zakazywał wysłania broni jądrowej w kosmos. W 1970 roku podpisano za rządów kanclerza Willi Brandta układy RFN z ZSRR i Polską o uznanie istniejących granic w Europie.

Jednak układ z 10 rudnia 1970 roku w Niemczech Zachodnich nie został potraktowany jako ostateczny, co było przejawem nowej polityki wschodniej w Niemczech. Odrzucona też została tak zwana doktryna Hallsteina z 1955 roku o odrzucaniu utrzymywania stosunków z krajami mającymi nawiązane je z NRD, jednak nie dotyczyło to ZSRR. Bardzo ważnym krokiem było podpisanie 26 maja 1972 roku przez Brzeźniewa i Richarda Nixona układu SALT1, oznaczającego podjęcie rozmów o ograniczeniu posiadanej broni strategicznej. To przywiodło do rozmów i porozumienia w sprawie Berlina Zachodniego, które umożliwiło kontakty z RFN z obu państwami Niemiec. W maju 1973 roku Breżniew odwiedzi ł Niemcy Zachodnie oraz Waszyngton.

Podziel się z kolegami