Ryszard Łukasik


15 października 1946 roku urodził się Ryszard Łukasik, wybitny polski admirał floty i inżynier techniki nawigacji, jeden z niewielu dyplomowanych oficerów okrętów rakietowych

Urodził się w Jelczu-Laskowicach. W 1964 podjął naukę na wydziale pokładowym w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni. Po 4 latach nauki otrzymał promocję oficerską i tytuł nawigatora statku morskiego. Starał się jednak uzupełnić swoją edukację wstępując do Akademii Marynarki Wojennej w Leningradzie. Ukończył również politologię na Uniwersytecie Gdańskim. Już na początku swojej wojskowej kariery otrzymał skierowanie do zespołów rakietowo-torpedowych w Gdyni, tuż po ukończeniu Szkoły Marynarki Wojennej. Służył w wielu dywizjonach, początkowo w 3 dywizjonie kutrów torpedowych, później w 2 dywizjonie Kutrów Rakietowo-Torpedowych.

W 1977 roku został starszym specjalistą w Oddziale Operacyjnym Sztabu Marynarki Wojennej w Gdyni. Od 1980 do 1982 roku prowadził 1 dywizjon Kutrów Rakietowo-Torpedowych. Już rok później, w 1983 stał się dowódcą do spraw liniowych i szefem Sztabu. W 1987 roku wyznaczono go na dowódcę 3 Flotylli Okrętów im. Komandora Bolesława Romanowskiego. W latach 1989-1990 był zastępcą dowódcy marynarki wojennej do spraw liniowych. Od 1996 roku dowodził już całą Marynarką Wojenną i sprawował ten urząd do 2003 roku. Przez wybitne osiągnięcia w marynarce został powołany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W radzie działał od 2000 do 2005 roku. W 2006 roku zakończył służbę wojskową.

Podziel się z kolegami