Park Yellowstone – historia

1 marca 1872 roku to data utworzenia w Stanach Zjednoczonych jednego z najbardziej rozpoznawalnych rezerwatów przyrody – Parku Yellowstone.

Park Narodowy Yellowstone, bo tak brzmi jego pełna nazwa leży na terytorium 3 stanów : Idaho, Montana i Wyoming. Jest pierwszym i jednocześnie najstarszym parkiem narodowym na świecie. Park leży na dosyć rozległym płaskowyżu posiadającym właściwości wulkaniczne. Bezpośrednio pod parkiem znajduje się olbrzymia komora magmowa, z której wydobywa się gorące powietrze. Między innymi dzięki temu na terenie parku można podziwiać liczne gejzery. Park w 1978 roku został wpisany na światową listę dziedzictwa kultury i przyrody UNESCO. W parku, aby zmniejszyć rozmiary licznie występujących kataklizmów pozwala się na pożary lasu, licząc na to, że ten ekosystem szybko odbudowuje się po przejściu ognia. Dodatkowo większość roślin w parku to rodzaje znoszące pożary bez żadnego uszczerbku. Lwia część parku bo 96% jego powierzchni znajduje się na terenie stanu Wyoming. Park jest jednym z najbardziej popularnych miejsc w Stanach Zjednoczonych.

Co roku odwiedza go co najmniej 2 miliony turystów. W parku stworzony został cały swojego rodzaju serwis związany z szeroko pojętym zagadnieniem turystyki. W ten oto sposób, na jego terenie znajduje się 9 centrów dla odwiedzających, również liczne muzea. W parku znajdują się też liczne budowle określane mianem zabytku, które obejrzeć można decydując się na wycieczkę swojego rodzaju historycznym szlakiem. Dodatkowo na terenie parku można biwakować. Wiele miejsc zostało odpowiednio przygotowanych do tego celu, a biwakowanie stało się jedną z wielu wizytówek parku Yellowstone. Park uznawany jest również za jeden z najbardziej rozwiniętych regionów pod względem fauny. Żyje tam niemal 60 różnych gatunków zwierząt, niemała część z nich to gatunki zagrożone wymarciem i niespotykane w innych częściach kraju. Na terenie całego parku obowiązuje całkowity zakaz kłusownictwa, toteż istnieje niewielka szansa, że przynajmniej niektóre chronione gatunki przetrwają.

Podziel się z kolegami