5 stycznia 1876 roku w Kolonii urodził się znany później polityk niemiecki, działacz partii chrześcijańsko-demokratycznej i kanclerz RFN. Był jednym z niewielu zwolenników jednoczesnego zjednoczenia Niemiec i Europy. Jego sylwetka na zawsze pozostanie wpisana w historię narodu niemieckiego. Nazywał się Konrad Hermann Josef Adenauer.

Urodził się jako trzecie z pięciorga dzieci kolońskiego sekretarza Sądu Apelacyjnego Johanna Konrada Adenauera. Kolonia i inne miasta były wtedy terytorium pruskim, stąd późniejsze stanowisko Konrada – prezydent Pruskiej Rady Stanu. Stanowisko to uważał za bardzo znaczące w rozwoju jego kariery politycznej.

W marcu 1894 roku zdał maturę i podjął studia prawnicze oraz gospodarkę narodową na uniwersytetach we Fryburgu i Monachium. Adenauer po zakończeniu studiów nie wstąpił do wojska ze względu na kiepski stan zdrowia. W zamian był asesorem sądowym przy prokuraturze w Kolonii, następnie pracował w kancelarii adwokackiej. W 1917 roku został wybrany na nadburmistrza Kolonii stając się tym samym najmłodszym burmistrzem w historii tego miasta mając 41 lat. Gdy wybuchła I wojna światowa od razu przewidywał jej klęskę dla Niemiec i w odróżnieniu od innych, którzy cieszyli się zwycięstwem gromadził żywność i zasoby dla mieszkańców dzięki czemu Kolonia po zakończeniu wojny wciąż mogła się rozwijać gdy inne miasta popadły w stagnację. Gdy w Niemczech w 1933 roku władzę przejęli Naziści, jego kariera polityczna dobiegła końca. Ponadto zarekwirowano mu dom a on sam znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie głównie przez odmowę wywieszenia flag ze swastykami w Kolonii. Podczas wojny był wielokrotnie wieziony i wciąż musiał uciekać. Po zakończeniu wojny, Adenauer mający 69 lat został znów wyznaczony na burmistrza Kolonii, tym razem przez rząd amerykański, który sprawował protektorat nad tym regionem.

2 września 1945 został założycielem Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej w Nadrenii. Ponad miesiąc później jednak został zwolniony z przewodniczenia partii gdyż władze brytyjskie uważały, że jego działalność będzie bezużyteczna, a momentami szkodliwa. W 1949 roku kiedy warunki uprawiania polityki na ziemiach niemieckich znów się zmieniły został wybrany na pierwszego kanclerza Republiki Federalnej Niemiec. Będąc kanclerzem zasłynął głównie z tego, że nie bał się podejmować ważnych kluczowych decyzji. Adenauer starał się między innymi o militaryzację RFN, za powód przedstawiając trwającą zimną wojnę. Próbował również uczynić z RFN kraj nuklearny posiadający lub nawet produkujący broń atomową. W stosunkach międzynarodowych został zapamiętany również jako zagorzały przeciwnik uznania zachodniej granicy z Polską.