Średniowieczna Korea

Półwysep Koreański od bardzo dawna podlegał wpływom Chin. W 108 r. został zdobyty przez armie Han, które utworzyły tam szereg komandorii. Wraz z upadkiem dynastii Han od I wieku, trzy...

Turcy w średniowieczu. Seldżuccy i Osmaniowie

Przez cały IX wiek grupy tureckojęzycznych nomadów migrowały na zachód z Azji Środkowej. W X wieku dotarli do Persji, gdzie wielu z nich służyło w armiach muzułmańskich i przeszło na...

Średniowieczna Japonia

Najwcześniejsza uznana kultura japońska, Jomon – przedstawicieli której byli głównie myśliwymi i rybakami - przekształciła się pod wpływem Chin w kulturę Yayoi około V wieku p.n.e. Ludzie Yayoi mieszkali w...

Średniowieczni Wikingowie

Pod koniec VIII wieku, prawdopodobnie napędzana przeludnieniem w ich skandynawskich ojczyznach, fala najeźdźców, Wikingów, rozpoczęła terror w północno-zachodniej Europie. Korzystając z podziałów w imperium Karolingów, anglosaskiej Anglii i Irlandii, Wikingowie...

Feudalizm w Zachodniej Europie

Termin feudalizm opisuje system stosunków między królami i szlachtą w północnej i zachodniej Europie przez większą część okresu średniowiecza, a razem z tym społeczeństwo i gospodarkę, w której te elity...