Średniowieczni Wikingowie

Pod koniec VIII wieku, prawdopodobnie napędzana przeludnieniem w ich skandynawskich ojczyznach, fala najeźdźców, Wikingów, rozpoczęła terror w północno-zachodniej Europie. Korzystając z podziałów w imperium Karolingów, anglosaskiej Anglii i Irlandii, Wikingowie...

Feudalizm w Zachodniej Europie

Termin feudalizm opisuje system stosunków między królami i szlachtą w północnej i zachodniej Europie przez większą część okresu średniowiecza, a razem z tym społeczeństwo i gospodarkę, w której te elity...