PZPR – krótko

Od 15 grudnia 1948 trwał w Polsce proces tworzenia się Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, partii stawiającej sobie za cel realizację programów marksizmu i leninizmu. PZPR powstało z połączenia Polskiej Patrii...

Powstanie Dekabrystów

14 grudnia 1825 roku władzę w Rosji objął car Mikołaj I Romanow. Wtedy to też wybuchło powstanie dekabrystów. Nazwa rewolucjonistów pochodzi od daty wybuchu antycarskiego powstania, które miało miejsce 26...

Stan Wojenny 1981

13 grudnia 1981 roku w Polsce przerwane zostały wszystkie programy telewizyjne, a w specjalnym wystąpieniu Wojciech Jaruzelski oznajmił społeczeństwu o wprowadzeniu w kraju stanu wojennego. Za oficjalną przyczynę wprowadzenia stanu...

Muzeum Lubelskie – krótka historia

12 grudnia 1906 roku powstało jedno z najstarszych  i największych muzeów we wschodniej Polsce, Muzeum Lubelskie. Muzeum powstało w Lublinie, w którym już od przełomu XIX i XX wieku prężnie...

Protokół z Kioto – krótko

W grudniu 1997 roku w japońskim mieście Kioto spotkali się przedstawiciele ONZ na tak zwanej Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Na mocy protokołu z Kioto, bo tak...

Józef Bem

10 grudnia 1850 roku w miejscowości Aleppo zmarł jeden z najwybitniejszych generałów w historii Polski, Józef Bem. Józef Zachariasz Bem urodził się w Tarnowie 14 marca 1794 roku. Swoją edukację...

Pierwsza Intifada

9 grudnia 1987 roku to jedna z ważniejszych dat w nowożytnej historii Palestyny. Wtedy to rozpoczęła się pierwsza intifada. Słowem intifada określa się powstania palestyńskie skierowane przeciwko Izraelowi i jego...

Wspólnota Niepodległych Państw

8 grudnia 1991 roku rozpoczęły się w Brześciu nad Bugiem rozmowy między przywódcami Rosji, Ukrainy i Białorusi dotyczące stworzenia Wspólnoty Niepodległych Państw. Wspólnota powstała formalnie 21 grudnia, ale grunt pod...

Pearl Harbor

7 grudnia 1941 roku to dzień, w którym nastąpił jeden z licznych przełomów w II Wojnie Światowej. Wtedy to, po japońskim ataku na amerykański port Pearl Harbor, Stany Zjednoczone przystąpiły...

Claude Monet – krótka biografia

5 grudnia 1926 roku we francuskim mieście Giverny zmarł jeden z najwybitniejszych malarzy w historii ludzkości, Claude Monet. Urodził się w Paryżu w 1840 roku, lecz już kiedy miał 5...