Główny Urząd Miar – historia

1 kwietnia 1919 roku powołano w Warszawie Główny Urząd Miar. Była to pierwsza instytucja stworzona w celu ujednolicenia systemu miar w Polsce.

Główny Urząd Miar (GUM) jest bezpośrednim kontynuatorem Urzędu Miar miasta Warszawy, oraz jednoczesnym rozwinięciem jego działalności na skalę ogólnokrajową. Już pierwsze tygodnie działalności urzędu pokazały, że ujednolicenie miar w kraju stanowiło nie lada problem z uwagi na to, że każda część kraju podlegała niegdyś innemu zaborcy, stąd wszystkie one posiadały różny system miar. Dla usprawnienia działalności urzędu oprócz siedziby głównej w Warszawie stworzono szereg regionalnych placówek, okręgowych i obwodowych, które dziś razem z GUM tworzą państwową administrację miar. Od 1922 roku GUM posiada swoją własną siedzibę, którą stanowi zabytkowy budynek na ulicy Elektoralnej 2 w Warszawie. Wiele razy remontowany i odnawiany do dziś stanowi siedzibę główną instytucji. Po drugiej wojnie światowej administracja miar przechodziła wiele zmian organizacyjnych. Zmianom ulegały również same jednostki miar, stąd GUM musiało rozwijać swoją działalność i przekształcać swoje jednostki regionalne w inne instytucje administracji publicznej. Dopiero ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 roku przywróciła urzędowi jego historyczną nazwę jak również zakres kompetencji rozszerzony jednak o nowe kwestie związane z ciągłym rozwojem kraju. 1 stycznia 1994 roku rozpoczęły się obchody 75lecia instytucji, na których wspominano zarówno historię jak i przekształcenia, ale starano się też stworzyć nowe kierunki rozwoju Urzędu, w oparciu o ówczesne standardy.

Podziel się z kolegami