Getto warszawskie – krótko

2 października 1940 roku to smutny dzień dla historii Warszawy jak i całego naszego narodu. Wtedy to hitlerowcy utworzyli w naszej stolicy getto dla ludności żydowskiej

Gdy szef dystryktu Fischer podpisał oficjalne zarządzenie mówiące o stworzeniu muru okalającego tak zwaną Żydowską dzielnicę, stało się jasne, że jest to pierwszy krok do późniejszej eksterminacji tej narodowości. Całkowity teren getta wynosił ok.2,6 kilometrów kwadratowych, z biegiem dni był jednak pomniejszany. Dzielnica została podzielona na tak zwane duże i małe getto a jedynym połączeniem między tymi dwoma punktami był wąski przesmyk skrzyżowania ulicy Żelaznej i Chłodnej. W styczniu 1941 roku w getcie zamknięto ok.400 tysięcy Żydów, którzy zostali tam zebrani na podstawie zorganizowanego wcześniej nakazu noszenia emblematu z gwiazdą Dawida. Już dwa miesiące później, w marcu getto osiągnęło maksymalną liczbę 460 tysięcy osób. Wewnątrz getta panował terror i spartańskie warunki.

Do połowy 1942 roku w getcie zginęła ¼ jego mieszkańców. Czarną sławą zapisała się w historii ulica Karmelicka, na której zginęło najwięcej Żydów. Niedługo potem rozpoczęto akcje likwidacyjne gett, nie tylko tych warszawskich. Na pierwszy ogień poszło małe getto, które zlikwidowano w 1942 roku, a jego ludność wywieziono licznymi transportami do obozów zagłady głównie Treblinki. Do końca 1942 roku wywieziono ponad 300 tysięcy Żydów. Miejsca, z których wywożono do obozów zagłady zostały nazwane Umschlagplatz, a historie mówiące o ciasnych wagonach i złych warunkach jakie w nich panowały odbijały się echem po murach getta. Kolejna akcja wysiedleńcza miała miejsce 18-22 stycznia 1943 roku. Rozkaz wydał Himmler, który osobiście dokonał inspekcji getta. Ta akcja jednak nie przebiegła już tak gładko jak poprzednia. Zbuntowani Żydzi postanowili walczyć o swoje prawa, walczyć o człowieczeństwo którego ich pozbawiono. Bojownicy dowodzeni przez Mordechaja Anielewicza zaatakowali Niemców prowadzących ich braci na Umschlagplatz. Wkrótce na teren getta Niemcy wprowadzili swoje wojska w celu całkowitej likwidacji tego terytorium. Wybuchło powstanie podczas którego Żydzi stawili niesamowicie silny opór. Walki trwały niemal miesiąc, ostatecznie jednak getto zostało zlikwidowane, a Niemcy przystąpili do ostatecznej eksterminacji jego ludności. 

Podziel się z kolegami