EWWiS (Europejska Wspólnota Węgla i Stali) – krótko

18 kwietnia 1951 roku miał miejsce jeden z pierwszych procesów unifikujących XX wieczną Europę. Wtedy to powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali.

EWWiS zostało stworzone jako wspólnota gospodarcza. Nieoficjalnie mówi się,  że był to jeden z poważniejszych kroków prowadzących do stworzenia Unii Europejskiej. W momencie powstania do EWWiS przystąpiły: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy. Przełomową datą powstania wspólnoty był 9 maj 1950 roku, kiedy to powstał plan stworzenia EWWiS. Plan ten stworzył znany francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman przedstawiając go na posiedzeniu Rady Ministrów. Mówił, że międzynarodowa organizacja kontrolująca wydobycie węgla i stali zjednoczy Europę, która od tej pory będzie kierować się wspólnym interesem gospodarczym, co pociągnie za sobą również uwarunkowania polityczne. Plan ten przeszedł do historii jako plan Schumana, choć jego faktycznym pomysłodawcą był Monet. Traktat zanim wszedł w życie musiał przejść długą i skomplikowaną procedurę w poszczególnych krajach. W wielu z nich, szczególnie we Francji czy Niemczech spotkał się z niemałą krytyką przeciwników takiego typu integracji. Głównym organem EWWiS została tak zwana Wysoka Władza, która pełniła rolę organu wykonawczego. Najważniejsze decyzje jednak podejmowane były na posiedzeniach Rady Ministrów, w której skład wchodzili przedstawiciele państw członkowskich. EWWiS przestało działać oficjalnie 25 lipca 2002 roku, a jej kompetencje i obowiązki przejęła Wspólnota Europejska.