Lew Trocki – krótko

Rosyjski rewolucjonista, jeden z twórców Rosji Radzieckiej, bliski współpracownik Lenina, jeden z ważniejszych przywódców rewolucji październikowej, przewodniczący Rady Delegatów Robotniczych. To wszystko najlepiej opisuje sylwetkę Lwa Trockiego, słynnego aktywistę i działacza komunistycznego.

Trocki urodził się w chłopskiej rodzinie pochodzenia żydowskiego i już na początku swojej edukacji dał znać o sobie jego talent naukowy. Ukończył z wyróżnieniem szkołę realną im. Św. Pawła w Odessie, następnie planował podjąć matematyczne studia, jednak w 1897 roku zaangażował się w powstający w Rosji ruch robotniczy. Razem z kilkoma przyjaciółmi założył Południoworosyjski Związek Robotniczy.

Pomimo, że związek został rozbity, a jego działacze aresztowani, to Trocki, który już wtedy wszedł na drogę rewolucji, przesiąkniętą wizjami nowego ładu, już nigdy z niej nie zszedł. W 1900 roku został zesłany na Syberię gdzie poznał między innymi Feliksa Dzierżyńskiego co jeszcze bardziej wpłynęło na jego rewolucjonistyczne poglądy. Kiedy w 1902 roku uciekł z zesłania i udał się do Londynu , poznał Włodzimierza Lenina z którym dzielił wspólne idee, jednak szybko doszło między nimi do konfliktu kiedy Trocki poparł frakcję mienszewików. Kiedy po kolejnych latach tułaczki powrócił do Rosji, zastała go rewolucja październikowa, w której Trocki przybrał stanowisko znacząco różniące się od większości rewolucjonistów. Był przeciwnikiem zbrojnego ataku na Polskę licząc na to, że i tam rewolucja narodzi się sama. Gdy w 1924 roku umarł Lenin, Lew Trocki popadł w duży konflikt ze Stalinem, którego podłożem była swojego rodzaju sukcesja po Leninie.

Gdy jednak zwyciężył Stalin, Trocki był usuwany zarówno ze stanowisk państwowych i partyjnych, a w 1927 roku z samej partii. Rok później został znów aresztowany i zesłany tym razem do Kazachstanu. W 1929 roku został wyrzucony z ZSRR a w 1932 roku pozbawiony obywatelstwa. Przebywał na emigracji w krajach takich jak Turcja, Francja, Norwegia czy Meksyk. Toczył on nieustanną walkę słowną ze Stalinem i sposobem prowadzenia przez niego polityki. Uważał on dyktaturę Stalina za „zdradę ideałów rewolucji i wynaturzenie istoty państwa radzieckiego”.

W 1938 roku umarł w Paryżu syn Trockiego, w dość niejasnych okolicznościach. Był on najprawdopodobniej zamordowany przez tajne służby ZSRR, a podobny los spotkał całą rodzinę Lwa. Również w 1938 roku Trocki utworzył słynną IV Międzynarodówkę , czyli zrzeszenie ludzi niezadowolonych polityką Józefa Stalina. 20 sierpnia 1940 roku Trocki został zamordowany w Meksyku przez agenta NKWD Ramona Mercadera. Lew Trocki pozostawił po sobie teorię permanentnej rewolucji, negując przy tym ideę „socjalizmu w jednym kraju” Stalina. Trocki uważał, że chłopi powinni samodzielnie poddać się kolektywizacji, a nie być do tego zmuszeni. Jednym ze współczesnych polskich trockistów jest historyk Ludwik Hass.