Rokosz Mikołaja Zebrzydowskiego

Pierwszy Waza na polskim tronie dość rychło stracił sympatię szlachty. Zygmuntowi zarzucano fałszywy i skryty charakter, forytowanie cudzoziemców, wreszcie zamiłowanie do rozrywek niegodnych monarchy. Największym kamieniem obrazy były jednak jego...