XIX poprawka do Konstytucji USA

18 sierpnia 1920 roku to znacząca chwila w historii Stanów Zjednoczonych. Wtedy to uchwalono XIX poprawkę do konstytucji, która mówi o czynnym i biernym prawie wyborczym dla kobiet.

Uchwalenie tej poprawki było wynikiem wytężonej pracy i starań wielu organizacji, zajmujących się prawem politycznym kobiet. Jedną z najbardziej znanych była grupa o nazwie „Ciche strażniczki” (Silent Sentinels). Na jej czele stanęła niejaka Alice Paul, a główna aktywność strażniczek polegała na licznych protestach u progu białego domu. Każdego dnia i nocy około tysiąc wciąż nowych aktywistek okupowało przestrzeń przed siedzibą ówczesnego prezydenta Woodrow’a Wilsona. Ten zignorował protesty kobiet, a kiedy w 1917 roku USA przystąpiło do I Wojny Światowej opinia publiczna wzburzona ich walką o prawa zaczęła wyrażać swoje zdenerwowanie w licznych atakach na Alice Paul i jej następczynie. Sama Paul została aresztowana w październiku 1917 roku. Pomimo spartańskich warunków, które odbiły się na zdrowiu Alice wciąż toczyła ona rozpoczętą wcześniej batalię o prawa kobiet odbywając między innymi strajk głodowy. Jak wspomina jeden ze strażników , „kobieta ta miała ducha Joanny D’arc. Wolała umrzeć niż się poddać”

Inne kobiety, aresztowane wespół z Alice Paul również były traktowane jak jeńcy wojenni, a informacje o tym dosyć szybko przedostały się do gazet. Wzburzeni, takim traktowaniem swoich obywateli Amerykanie zażądali od prezydenta uznania praw wyborczych kobiet. 9 stycznia 1918 roku Wilson wykonał krok, którego wymagali od niego jego wyborcy i poparł walkę Alice Paul i innych kobiet o swoje prawa wyborcze. Następnego dnia Izba Reprezentantów uchwaliła takowe prawo, ale odrzucił je Senat. Aby wciąż trzymać rękę na pulsie Paul stanęła na czele powstałej wcześniej Narodowej Partii Kobiet ( National Woman’s Party) i proponowała wyborcom nie głosować na, jak to nazwała antydemokratycznych senatorów. W końcu 18 sierpnia 1920r. po ratyfikowaniu prawa wyborczego kobiet przez stan Tennesy (który był 36 stanem akceptującym owe prawo) walka Alice Paul i innych kobiet dobiegła końca.