Wojna Burska – krótko


16 grudnia 1880 roku wybuchła Pierwsza Wojna Burska, jedna z dwóch najbardziej znanych wojen w południowej Afryce.

Główną przyczyną wojny był spór o państwa Transwal i Orania, którymi chcieli zawładnąć kolonizatorzy brytyjscy. Kraje te były założone ok. 70 lat wcześniej przez lud niejakich Burów, którzy byli potomkami wcześniejszych osadników holenderskich z XVII i XVIII wieku. Prędzej czy później musiało dojść do wojny, którą walczący zacięcie Burowie wygrali. Doszło do podpisania rozejmu, na mocy którego Wielka Brytania uznała niepodległość Transwalu, sprawowała jedynie pieczę nad jego polityką zagraniczną. Transwal uzyskał iluzoryczną niepodległość i rząd, gdyż faktycznie władzę w kraju sprawowali przedstawiciele brytyjscy.

Przełomem w dosyć łagodnych po podpisaniu pokoju stosunkach między dwoma państwami był rok 1886. Wtedy to w Transwalu i Orani odkryto bogate złoża złota i diamentów i oba kraje ogarnęła gorączka złota. Z Europy, głównie z Wysp Brytyjskich przybywały liczne grupy osadników, którzy mieli jeden cel – wzbogacić się. W 1895 roku Brytyjska Kompania Afryki Południowej podjęła próbę podbicia owych złóż, została ona jednak rozbita przez pracowników kopalni. Incydent ten podburzył kolonistów brytyjskich, którzy od tej pory rozpoczęli przygotowania do kolejnej wojny przegrupowując większość swoich oddziałów do Afryki. Druga Wojna Burska rozpoczęła się w 1899 roku od zwycięstw wojsk Burów. Pomimo nich w przeciągu kolejnych miesięcy Brytyjczycy zyskali przewagę, wprowadzając do Transwalu i Orani coraz więcej swoich wojsk.

W przeciągu roku oba kraje zostały niemal całkowicie opanowane, ale przez kolejne dwa lata trwały tam zaciekle toczone walki partyzanckie. Partyzanci wspierani byli przez oddziały z pobliskiej, niemieckiej wtedy Afryki Południowo-Zachodniej. W Transwalu znana była też historia mówiąca o przyszłym natarciu Niemieckim na te kraje, w czym upatrywano wyzwolenia od Brytyjczyków. Burowie podczas wojny partyzanckiej co chwilę organizowali nowe oddziały komandosów, przez co na stałe zapisali się do kart historii sztuki wojennej. Innym, smutnym tym razem wydarzeniem było stworzenie przez Brytyjczyków pierwszych na świecie obozów koncentracyjnych, w których internowali byli partyzanci. Po wojnie Burowie otrzymali szeroki wachlarz samorządów i wysokie pozycje gospodarcze w nowym Związku Południowej Afryki, który powstał z Transwalu, Orani i Kraju Przylądkowego. Również Brytyjczycy otrzymali protektorat nad nowo stworzonym krajem toteż faktycznych przegranych w tej wojnie nie było. Jedynym negatywnym przejawem tej wojny, było rasistowskie traktowanie ludności czarnej, wobec której zaczęto stosować politykę apartheidu.  

Podziel się z kolegami