Towarzystwo Sportowe „Sokół”


7 lutego 1867 roku powstało we Lwowie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, najstarsze polskie towarzystwo sportowe.

Pierwsze gniazdo towarzystwa zostało założone na wzór towarzystwa czeskiego „Sokół”, a pierwszymi działaczami byli Klemens Żukotyński czy Ludwik Goltental. Przez pierwszych 17 lat działalności TW „Sokół” zwane później „Sokołem Macierzą” było jedynym towarzystwem gimnastyczno-sportowym na ziemiach polskich. Dopiero później kolejne gniazda towarzystwa zaczęły powstawać w Galicji, gdyż tam Polacy posiadali największą swobodę działania. W ten oto sposób powstała filia „Sokoła” między innymi w Jaworznie. Również w Tarnowie i Stanisławowie w 1884 roku powstały nowe gniazda.

Już rok 1885 wzbogacił sokolnictwo o 4 nowe ważne placówki : w Przemyślu, Krakowie, Kołomyi i Tarnopolu. Szczególnie ważną rolę odgrywała tu placówka krakowska, która, z racji na duże walory kulturalne miasta, pomagała w rozszerzaniu działalności towarzystwa na całą Galicję. Lata 1939-1988 to okres niemal całkowitego zastoju w działalności „Sokoła”. Najpierw zatrzymała ją wojna, później polityka władz PRL-u, która doprowadziła do całkowitej delegalizacji związku. Aktywnie działały różnorakie filie sokolnictwa na emigracji, ale daleko było do tego by mówić o reaktywacji związku. Ta nastąpiła dopiero 10 stycznia 1989 roku, a dziś towarzystwo posiada niemal 10 tysięcy członków w niemal 87 filiach. Dodatkowo sokolnictwo jest dziś członkiem Polskiej Rady Młodzieży.

Towarzystwo to przeszło do historii jako organizacja dająca początek wielu klubom piłkarskim, kształtując w umysłach młodych ludzi modę na aktywne spędzanie wolnego czasu poprzez grę w piłkę nożną właśnie. Podczas drugiego zlotu „sokoła” miał miejsce pierwszy na ziemiach polskich mecz piłki nożnej z prawdziwego zdarzenia, kibice obejrzeli również pierwszego w historii gola strzelonego przez Włodzimierza Chomickiego, który strzelił go już w 6 minucie spotkania. Dziś związek kształtuje młodych sportowców w ponad 32 różnorakich dyscyplinach oraz kontynuując pierwotną misję towarzystwa wpaja w umysły młodych osób myślenie patriotyczne.   

Podziel się z kolegami