Rewolucja neolityczna – notatka


Rewolucja neolityczna to opanowanie przez ludzkość sztuki rolnictwa i hodowli zwierząt.

Gospodarka zaczęła mieć charakter produkcyjny (rolnictwo, hodowla bydła, rękodzieło).

Rozwój gospodarki produkcyjnej doprowadził do:

– rozpad prymitywnych rodzinnych wspólnot i powstanie większych, w których każda rodzina miała prawo do swojego udziału we wspólnym majątku;

– pojawienie się nierówności majątkowej.

Powstanie plemion – związków rodzin żyjących na jednym obszarze i posiadających wspólne tradycje i zwyczaje.

Spokrewnione plemiona jednoczą się w sojusze plemienne

Podziel się z kolegami

Dodaj komentarz