Religie prehistoryczne – notatka

Podstawa religii prehistorycznej: ludzie myśleli o sobie jako o jednej całości z naturą, przypisując jej cechy ludzkie.

Prehistoryczne typy religii:

Totemizm to wiara w istnienie ścisłego związku między plemieniem a jego totemem (określonym typem zwierząt, roślin lub zjawisk naturalnych). Klan nosił nazwę swojego totemu. Totem nie był czczony, ale uważany był za „ojca”, „starszego brata” pomagającego ludziom.

Animizm to wiara w istoty nadprzyrodzone, zamknięte w ciałach ludzi i zwierząt (dusza) lub działające niezależnie (duchy).

Fetyszyzm to wiara w nadprzyrodzone właściwości przedmiotów nieożywionych (narzędzi pracy, przedmiotów gospodarstwa domowego, kamieni).

Magia to wiara w zdolność człowieka do wpływania w szczególny sposób na innych ludzi, zwierzęta, rośliny, zjawiska naturalne.

Dodaj komentarz