Początki historii starożytnej Grecji. Okres mykeński

Historia starożytnej Grecji zaczyna się na przełomie III-II tysiąclecia p.n.e. i kończy II-I w. p.n.e. , kiedy greckie i hellenistyczne państwa wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego zostały podbite przez Rzym i stały się częścią państwa rzymskiego.

Hellenism – nazwa okresu historii wschodniej części Morza Śródziemnego, Azji Mniejszej i Morza Czarnego od czasów podboju Aleksandra Wielkiego do podboju starożytnego Rzymu. Państwa hellenistyczne charakteryzowały się połączeniem elementów wschodnich dynastii i cechami systemu polis.

Okres III-II tysiąclecia p.n.e.  jest uważany za czas powstania narodu greckiego. Podstawą tego procesu było wzajemne oddziaływanie i stopniowa asymilacja dwóch kultur: kultury plemion Achajów z północy i kultury ludności proto-greckiej.

Proces formowania się społeczeństwa w Grecji kontynentalnej był złożony i kontrowersyjny. Wśród plemion Achajów wyróżniały się rodziny arystokratyczne, które zgromadziły znaczne bogactwa. Pierwsze formacje państwowe pojawiły się w różnych częściach Peloponezu, Grecji środkowej i północnej. Od XVI wieku. p.n.e. Grecja weszła w okres mykeński swojej historii.

Kultura mykeńska (cywilizacja) została tak nazwana, ponieważ jej centrum było miasto Mykeny

Wiele ważnych elementów kultury (rytuały, freski, budowa wodociągów i kanalizacji, broń) zapożyczeni przez Achajów z Krety, będącej centrum najstarszej cywilizacji w Europie.

Nie oznacza to jednak, że kultura mykeńska była peryferyjnym wariantem kultury Krety. W cytadeli mykeńskiej archeolodzy znaleźli masywne złote pierścienie, tiary, złote i srebrne naczynia, pięknie zdobioną broń.

Głównymi ośrodkami kultury mykeńskiej były pałace, ufortyfikowane jako cytadele. Silne ściany ogromnych wapiennych głębin wskazują na wysoki poziom umiejętności inżynierskich. Pałace były wspaniale pomalowane, posiadały łazienki, wodociąg i kanalizację. Najważniejszym zabytkiem architektury tamtych czasów jest tzw. Skarbiec (Grób) Atreusa – cmentarz królewski. Wspaniałe budynki świadczą o szerokim i systematycznym stosowaniu pracy przymusowej. Ciekawym znaleziskiem w jednym z pałaców Pylos było archiwum, które zawierało około tysiąca glinianych tabliczek. To było pierwsze archiwum znalezione w Grecji. Zapisy zawierają cenne informacje o gospodarce, systemie społecznym i państwowym epoki mykeńskiej.

W Grecji w tamtym czasie niewolnicza siła robocza była szeroko stosowana we wszystkich sektorach gospodarki, chociaż ten sposób produkcji nie rozwinął się jeszcze w kompleksowy system gospodarczy. Większość ludności stanowili częściowo wolni chłopi i rzemieślnicy.

Wszystkie ziemie podzielono na stanowe i komunalne. Główne gałęzie rzemiosła znajdowały się w monopolu państwowym, które sprawowało ścisłą kontrolę nad wykorzystaniem surowców i sprzedażą wyrobów rękodzielniczych.

Jednym z rozwiniętych miast okresu mykeńskiego był Pylos. Całe terytorium królestwa Pylos zostało podzielone na 16 dzielnic, którymi rządzili namiestnicy. Byli odpowiedzialni za wpłatę podatków do skarbu państwa. Działalnością państwowej kancelarii kierował król. Asystował mu wojewoda, elita wojskowa i inni urzędnicy.

Cywilizacja mykeńska podupadła w wyniku ataku Dorów z północy.

Dodaj komentarz