Egzystencjalizm, co to jest

Egzystencjalizm nie jest szkołą myślenia, a raczej nurtem, który pojawia się w całej filozofii XIX i XX wieku. Wcześniej myśl filozoficzna stawała się coraz bardziej złożona i abstrakcyjna. Zajmując się...

Polskie ziemie w czasach starożytnych

Najstarsze ślady pobytu ludzi na ziemiach polskich pochodzą z około 500 tysiąclecia p.n.e.. Znajdują się one w tej części Górnego Śląska, która nie została pokryta przez ówczesny lodowiec. W tym...

Wojna Rosyjsko-Polska 1577-1582

Wojna między Rzeczpospolitą, Szwecją i królestwem rosyjskim w latach 1577-1582 była ostatnim etapem wojny inflanckiej. Historycy wymieniają różne przyczyny jej powstania. Niektórzy twierdzą, że Iwan IV Groźny chciał przedostać się...

Starożytni Słowianie

Problem pochodzenia Słowian wciąż pozostaje nierozwiązany, choć zwrócił na siebie uwagę wielu pokoleń uczonych. Główną przeszkodą w jej rozwiązaniu jest brak pisemnych dowodów o Słowianach przez wiele wieków ich istnienia,...

Wielka Wojna 1409-1411

Głównym warunkiem rozpoczęcia Wielkiej Wojny była agresja i wygórowane apetyty Zakonu Krzyżackiego, dążącego do zdobycia i podporządkowania sobie ziem, a przede wszystkim terenów, na których chrześcijaństwo nie było wówczas rozpowszechnione....

Mieszko I – pierwszy władca Polski

Mieszko (Mieczysław) nie był oficjalnie koronowany, ale znany jest jako pierwszy polski monarcha, a dokładniej książę, gdyż tytuł „króla” zaczął obowiązywać dopiero od 1025 roku. Dzięki niemu państwo Polskie zostało...

Filozofia Arystotelesa (384-322 p.n.e.)

Mądrość zaczyna się od zrozumienia siebie Arystoteles urodził się około 384 roku p.n.e. Chociaż niewiele wiadomo o jego matce, ojciec Arystotelesa był nadwornym lekarzem macedońskiego króla Amyntasa II (powiązania i...

Mojżesz (XIV-XIII wiek p.n.e.)

Mojżesz hebrajski prorok, nauczyciel i przywódca, wyzwolił swój lud z niewoli egipskiej i założył wspólnotę religijną opartą na przymierzu z Bogiem. Jako nośnik i interpretator Przymierza, w tym Dziesięciu Przykazań,...

Abbas I (Abbas Wielki) 1571-1629

Abbas Wielki (panował w latach 1587-1629), znany ze swoich militarnych wyczynów w Zatoce Perskiej i na terenie dzisiejszego Iraku, był wnukiem szacha Tahmaspa i synem szacha Mohammeda Mirza Khudabandy (zm....