Mieszko I – pierwszy władca Polski

Mieszko (Mieczysław) nie był oficjalnie koronowany, ale znany jest jako pierwszy polski monarcha, a dokładniej książę, gdyż tytuł „króla” zaczął obowiązywać dopiero od 1025 roku. Dzięki niemu państwo Polskie zostało...

Filozofia Arystotelesa (384-322 p.n.e.)

Mądrość zaczyna się od zrozumienia siebie Arystoteles urodził się około 384 roku p.n.e. Chociaż niewiele wiadomo o jego matce, ojciec Arystotelesa był nadwornym lekarzem macedońskiego króla Amyntasa II (powiązania i...

Mojżesz (XIV-XIII wiek p.n.e.)

Mojżesz hebrajski prorok, nauczyciel i przywódca, wyzwolił swój lud z niewoli egipskiej i założył wspólnotę religijną opartą na przymierzu z Bogiem. Jako nośnik i interpretator Przymierza, w tym Dziesięciu Przykazań,...

Abbas I (Abbas Wielki) 1571-1629

Abbas Wielki (panował w latach 1587-1629), znany ze swoich militarnych wyczynów w Zatoce Perskiej i na terenie dzisiejszego Iraku, był wnukiem szacha Tahmaspa i synem szacha Mohammeda Mirza Khudabandy (zm....

Chrzest Polski – przyczyny i skutki

W odległym 966 roku pierwszy władca kraju, książę Mieszko I, podjął trudną, ale jedyną słuszną decyzję - on sam i jego poddani, wyznawcy wierzeń pogańskich, przeszli na chrześcijaństwo. „Gdzie jest...

Powstanie faszyzmu i nazizmu

Trudności gospodarcze i niestabilność polityczna, którzy nastąpili po I wojnie światowej, przyczyniły się do powstania klimatu przemocy i bezprawia w dużej części Europy w latach dwudziestych XX wieku. Ta atmosfera...

Kryzys naftowy 1973 r.

Świadomość krajów produkujących ropę że mogą oni wykorzystać groźbę odcięcia eksportu ropy jako broń ekonomiczną, wzrosła znacznie po utworzeniu państwa Izrael w 1948 r., a od tego czasu wprowadzono jedno...

Rewolucje w Rosji początku XX w.

Po rewolucji 1905 r. car Mikołaj II został zmuszony do uzgodnienia nowej konstytucji dla Rosji, w tym powołania wybieranej Dumy (parlamentu). Car zachował jednak możliwość rozwiązania Dumy, co zrobił w...

Traktat wersalski

Chociaż I wojna światowa zakończyła się zawieszeniem broni z 11 listopada 1918 r., wiele spraw pozostało. Zachodni sojusznicy chcieli uzgodnień, które zapewniłyby że Niemcy nigdy więcej nie będą stanowiły takiego...