Statek Tezeusza

Kiedy statek nie jest już tym samym statkiem? Aby zrozumieć klasyczny paradoks statku Tezeusza, należy najpierw zrozumieć, czym jest paradoks. Definicje filozoficzne PARADOX: W filozofii paradoks to stwierdzenie, które zaczyna...

Sokrates (469-399 p.n.e.)

Sokrates urodził się w Atenach w Grecji około 469 roku p.n.e. i zmarł w 399 p.n.e. Podczas gdy filozofowie przedsokratejscy badali świat przyrody, Sokrates robił nacisk na ludzkie doświadczenie. Skupił...

Hedonizm

Termin hedonizm w rzeczywistości odnosi się do kilku teorii, które choć różnią się od siebie, wszystkie mają to samo podstawowe pojęcie: przyjemność i ból są jedynymi ważnymi elementami konkretnych zjawisk...

Sztuka i działania wojenne w starożytności

W 3500 roku p.n.e. główne elementy prowadzenia wojny były w zasadzie takie same jak w 600 roku n.e., chociaż liczebność armii i zasięg wojen znacznie się z czasem zwiększyły. Techniki...

Bitwa pod Adrianopolem (378 n.e.)

9 sierpnia 378 roku armia wschodniorzymska pod dowództwem cesarza Walensa zaatakowała armię gotycką (składającą się z Wizygotów i Ostrogotów), która obozowała w pobliżu miasta Adrianopola (zwanego także Hadrianoplis) i została...

Francis Bacon – biografia, poglądy (1561-1626)

Franciszek Bacon (Francis Bacon) jest jednym z najważniejszych filozofów, którzy wyszli z epoki renesansu ze względu na jego ogromny wkład w rozwój filozofii naturalnej i metodologii naukowej. Bacon urodził się...

Filozofia przedsokratejska. Geneza filozofii zachodniej

Korzenie filozofii zachodniej można znaleźć w pracach filozofów greckich z V i VI wieku. Filozofowie ci, określani później jako przedsokratycy, zaczęli badać otaczający ich świat. Zamiast przypisywać otoczenie greckim bogom,...

Egzystencjalizm, co to jest

Egzystencjalizm nie jest szkołą myślenia, a raczej nurtem, który pojawia się w całej filozofii XIX i XX wieku. Wcześniej myśl filozoficzna stawała się coraz bardziej złożona i abstrakcyjna. Zajmując się...