Średniowieczna Korea

Półwysep Koreański od bardzo dawna podlegał wpływom Chin. W 108 r. został zdobyty przez armie Han, które utworzyły tam szereg komandorii. Wraz z upadkiem dynastii Han od I wieku, trzy...

Turcy w średniowieczu. Seldżuccy i Osmaniowie

Przez cały IX wiek grupy tureckojęzycznych nomadów migrowały na zachód z Azji Środkowej. W X wieku dotarli do Persji, gdzie wielu z nich służyło w armiach muzułmańskich i przeszło na...

Średniowieczna Japonia

Najwcześniejsza uznana kultura japońska, Jomon – przedstawicieli której byli głównie myśliwymi i rybakami - przekształciła się pod wpływem Chin w kulturę Yayoi około V wieku p.n.e. Ludzie Yayoi mieszkali w...

Średniowieczni Wikingowie

Pod koniec VIII wieku, prawdopodobnie napędzana przeludnieniem w ich skandynawskich ojczyznach, fala najeźdźców, Wikingów, rozpoczęła terror w północno-zachodniej Europie. Korzystając z podziałów w imperium Karolingów, anglosaskiej Anglii i Irlandii, Wikingowie...

Historia starożytnych Indii

Żyzny pas ziemi zasilany przez rzeki, przecinający części współczesnych Indii, Pakistanu i Afganistanu, dał początek cywilizacji Doliny Indusu w połowie IV tysiąclecia. Imponujące, dobrze zaplanowane miasta, w szczególności Harappa i...

Wczesne koczownicze plemiona. Scytowie, Hunowie

Stepy - łąki rozciągające się od Europy Wschodniej po Chiny - były od tysiącleci domem dla grup koczowniczych i półkoczowniczych. Na historię ludu stepowego wpłynęła geografia, a ich migracje przyniosły...

Periodyzacja prehistorii

Prehistoria (angielski) - prehistoire (francuski), urgeschichte (niemiecki) - ma wyraźną specyfikę w porównaniu z innymi gałęziami nauk historycznych. Jej baza źródłowa, metodologia i metody badawcze są dość oryginalne. Prehistoria nie...

Starożytna Persja

Od początków państwa, dynastia królów perskich - Achemenidów - wyłoniła się, by sprawować władzę w całej Azji, od Morza Śródziemnego po północno-zachodnie Indie. Dwa wieki po nieudanej próbie podporządkowania Grecji...

Pierwsze stałe osady ludzkie. Pojawienie się miast

Gdy ludy prehistoryczne zaczęły uprawiać własne uprawy i hodować zwierzęta, założyli stałe osady. Najwcześniejsze wioski rolnicze były zwartymi skupiskami domów z cegły suszonej (mułowej). W Abu Hureyra w Syrii kilkuset...