Augustyn z Hippony (354-430 n.e.) – biskup i teolog

Urodzony w 354 roku n.e., (jego ojciec był poganinem, a matka chrześcijanką), w Tagaście w Afryce Północnej, Augustyn otrzymał klasyczne wykształcenie z retoryki, zamierzał do kariery prawniczej. Podczas studiów w...

Ateny w okresie archaicznym

Starożytne Ateny przeszły szereg rządów i reform, zanim stały się znanym demokratycznym miastem-państwem, które uosabiało ideały i kulturę starożytnej Grecji. W okresie archaicznym, trwającym od 8000 do 1000 roku p.n.e.,...

Asyria

Asyria obejmowała północną część Mezopotamii, która składała się z miast-państw zjednoczonych politycznie po połowie drugiego tysiąclecia p.n.e. Asyria wzięła swoją nazwę od miasta-państwa Aszur (Assur). Miasto to podlegało królowi Manisztusu...

Aśoka (269-232 p.n.e.)

Aśoka był trzecim władcą Imperium Maurjów. Pod jego długimi rządami imperium, które odziedziczył, osiągnęło zenit terytorialny i kulturowy. Wkrótce po jego śmierci imperium Maurjów rozpadło się. Został zapamiętany w historii...

Arystoteles (384-322 p.n.e.) – grecki filozof

Arystoteles to jedna z najwybitniejszych postaci w historii myśli zachodniej. Jeśli chodzi o zakres i głębię jego myśli, a także jakość i charakter jego analizy, jego wkład w różnorodne dziedziny...

Arystofanes (450-388 p.n.e.) – grecki dramaturg

Arystofanes był czołowym dramaturgiem starożytnych Aten i ze względu na ilość i jakość jego dzieł, które zostały zachowane, jest zwykle uznawany za jednego z najlepszych dramaturgów w swoim społeczeństwie i...

Artakserksesowie (V-IV wiek p.n.e.) Cesarze perscy

Imperium perskie osiągnęło największą siłę za panowania Dariusza I, a za panowania trzech Artakserksesów rozpoczęło i zakończyło swój upadek, znikając z map po podbojach Aleksandra Wielkiego w 330 roku p.n.e....

Arka Przymierza

Politycznym i kultowym symbolem Izraela przed zniszczeniem Świątyni była Arka Przymierza. Ten kultowy obiekt był ceniony od czasów Mojżesza do czasu inwazji Babilończyków. Była to prostokątna skrzynia wykonana z drewna...

Starożytna cywilizacja Chin. Shang i Zhou.

Huang He, czyli Żółta Rzeka, rozciąga się w Chinach na ponad 4666 km, niosąc bogaty żółty muł od Mongolii do Oceanu Spokojnego. Chang Jiang, czyli rzeka Jangcy, jest jeszcze dłuższa...

Filozofia Platona (429-347 p.n.e.)

Platon urodził się w Atenach w Grecji około 429 roku p.n.e., rodzice go byli członkami greckiej arystokracji. Platon ze względu na swoją klasę społeczną uczył się u wielu wybitnych pedagogów....