Kultura późnego średniowiecza

Kultura późnego średniowiecza charakteryzuje się upadkiem autorytetu Kościoła katolickiego, umacnianiem się miast, rozwojem uniwersytetów i pojawieniem się świeckich gatunków sztuki. Rozwój kulturowy regionu Europy Zachodniej w tym czasie charakteryzuje się...

Indie po Guptach. Okres muzułmański

Jeszcze pod koniec XII wieku muzułmanie najechali północne Indie, i korzystając z wojen domowych miejscowych książąt zajęli region Delhi, a następnie Bihar i Bengal. Na początku XIII wieku na podbitych...

Feudalizm

Imperium Karolingów zaczęło się rozpadać wkrótce po śmierci Karola Wielkiego w 814 roku. Niecałe 30 lat później zostało podzielone między jego wnuków na trzy główne części: zachodnie ziemie Franków, wschodnie...

Chiny w epokę średniowiecza: dynastie Sui, Tang, Song

Okres europejskiego średniowiecza zbiega się chronologicznie z kilkoma ważnymi epokami w historii Chin. Tak więc okres wczesnego średniowiecza europejskiego przypada na dynastie Sui, Tang i Song Dynastia Sui Dynastia Han...

Kim byli Celtowie

Celtowie byli ludem plemiennym epoki brązu i żelaza, zjednoczonymi wspólnym językiem, kulturą i sztuką. Mieszkali w całej Europie. Większość została ostatecznie podbita przez Rzymian i stała się częścią Cesarstwa Rzymskiego....

Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Afryki

Afrykańskie miasta często były na początku ufortyfikowanymi wioskami otoczonymi murami i stopniowo rozwijały się w większe społeczności służące różnym celom. Miasta te były ośrodkami władzy, a rynki wypełniały towary z...

Powstanie islamu. Mahomet i jego religia

Podobnie jak Hebrajczycy i Asyryjczycy, Arabowie byli ludem posługującym się językiem semickim, językiem ludu który mieszkał na Półwyspie Arabskim, pustynnej krainie, w której brakuje rzek i jezior. Arabowie byli nomadami,...

Kultura islamu w średniowieczu

W średniowieczu kultura islamu była dość złożonym zjawiskiem. Dzięki tłumaczeniom i komentarzom wiele dzieł starożytnych naukowców i filozofów przetrwało do naszych czasów, a praca muzułmańskich myślicieli, wynalazców, naukowców wniosła wielki...